Safoco: 9 tháng đạt 83% kế hoạch lợi nhuận năm

23/10/2021 07:46 GMT+7
CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (SAF) báo lãi quý III/2021 đạt 15,5 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. 9 tháng Safoco đạt 83% kế hoạch lợi nhuận năm.

CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (SAF) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021. Doanh thu thuần của SAF giảm nhẹ 7% so cùng kỳ, còn hơn 259  tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn giảm 13%, còn gần 212 tỷ đồng đã giúp lãi gộp tăng 34% so cùng kỳ, đạt gần 48 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 12.7% lên 18.4%.

Lợi nhuận trước và sau thuế cùng tăng 27% so cùng kỳ, lần lượt đạt hơn 19 tỷ đồng và gần 16 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của SAF đạt 772 tỷ đồng, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Safoco: 9 tháng đạt 83% kế hoạch lợi nhuận năm - Ảnh 1.

Nguồn báo cáo tài chính quý III2021 của SAF.

SAF thu được hơn 40 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 13% so cùng kỳ, cũng nhờ giá vốn giảm mạnh.

Tại ngày 30/09/2021, tổng tài sản của SAF đạt hơn 275 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm.

Đáng chú ý, Công ty có khoản tiền và tương đương tiền gấp 3.1 lần đầu năm, đạt hơn 58 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn gấp 2.1 lần đầu năm và các khoản phải thu ngắn hạn tăng 48%. Trong khi đó, hàng tồn kho chỉ còn 37 tỷ đồng, giảm 57% so với đầu năm.

Nợ phải trả tăng 70% so với đầu năm, lên gần 121 tỷ đồng, trong đó chủ yếu phát sinh tăng đến từ người mua trả tiền trước ngắn hạn gần 13 tỷ đồng, gấp 2.1 lần đầu năm.

Năm 2021, SAF đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 1,085 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 60 tỷ đồng, đều đi ngang so với năm 2020. Như vậy, SAF đã thực hiện được 71 % kế hoạch doanh thu và 83% mục tiêu lợi nhuận năm.


An Vũ