6 tháng đầu năm Mộc Châu Milk (MCM) báo lãi tăng 28% lên 175 tỷ đồng

23/07/2022 09:10 GMT+7
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Mộc Châu Milk ghi nhận doanh thu thuần 1.514 tỷ đồng, tăng 7% và lãi sau thuế 175 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk, UPCoM: MCM) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với doanh thu thuần đạt 839 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng 5% lên 564 tỷ đồng, tăng 5% nên biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ lên 33% so với 32% cùng kỳ.

Doanh thu tài chính đạt 26,5 tỷ đồng, chi phí bán hàng đạt 189.6 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt gần 11 tỷ đồng - các chi phí này thay đổi không đáng kể so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm Mộc Châu Milk (MCM) báo lãi tăng 28% lên 175 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý II/2022 của MCM

Kết thúc kỳ, Mộc Châu Milk báo lợi nhuận sau thuế khoảng 89,5 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,5% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Mộc Châu Milk ghi nhận doanh thu thuần 1.514 tỷ đồng, tăng 7% và lãi sau thuế 175 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2022, Mộc Châu Milk đặt mục tiêu 3.122 tỷ đồng doanh thu và 343 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả hiện tại, MCM đạt 48,5% kế hoạch doanh thu và 51% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của công ty giảm 1% so với đầu kỳ, khoảng 2.457 tỷ đồng. Trong đó lượng tiền và các khoản đương tiền của công ty là 171 tỷ đồng. Ngoài ra, Mộc Châu có 1.470 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng trong nước.

Cuối kỳ, Mộc Châu Milk có tổng cộng 291 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó 285 tỷ đồng là nợ ngắn hạn. Công ty không có nợ vay tài chính.An Vũ