7 địa điểm không được phép đăng ký thường trú, tạm trú từ 01/7/2021

04/04/2021 13:00 GMT+7
Luật cư trú chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021, trong đó nêu rõ việc xóa bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cũng như quy định các địa điểm người dân không được phép đăng ký thường trú, tạm trú.
7 địa điểm không được phép đăng ký thường trú, tạm trú từ 01/7/2021 - Ảnh 1.

07 địa điểm không được phép đăng ký thường trú, tạm trú từ 01/7/2021 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo quy định tại Luật Cư trú 2020 thì từ ngày 01/07/2021 khi Luật Cư trú 2020 chính thức có hiệu lực, việc quản lý cư trú trú từ phương thức thủ công bằng sổ giấy sẽ hoàn toàn được thay thế bằng phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin.

Khi người dân thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhập thông tin về nơi thường trú, tạm trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú thay vì cấp Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như quy định trước đây.

Đồng thời, theo Điều 23 và Khoản 3 Điều 27 Luật Cư trú 2020 thì, người dân không được phép đăng ký trường trú, đăng ý tạm trú mới tại các địa điểm sau:

(1) Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn, chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật.

(2) Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật.

(3) Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(4) Chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật.

(5) Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(6) Phương tiện được dùng làm nơi đăng ký thường trú đã bị xóa đăng ký phương tiện hoặc không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

(7) Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Riêng trường hợp vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con thì người dân có thể thực hiện thủ tục đăng ký thường trú mới tại các địa điểm này.


PV (Tổng hợp)