9 tháng, Chính phủ đã vay nợ hơn 12 tỷ USD

03/10/2023 18:30 GMT+7
Theo báo cáo của Bộ Tài chính 9 tháng của năm 2023, Chính phủ đã vay gần 280.000 tỷ đồng (hơn 12 tỷ USD), trong đó vay trong nước hơn 267.700 tỷ đồng (11,6 tỷ USD), chiếm 95% tổng vốn vay, vay nước ngoài gần 532 triệu USD, tương đương khoảng 12.200 tỷ đồng.

Vay cho ngân sách trung ương khoảng 273.223 tỷ đồng; vay về cho vay lại khoảng 5.934 tỷ đồng.

Trong tháng 9/2023, Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ không thực hiện ký kết hiệp định vay nước ngoài. Tổng vay của Chính phủ trong tháng 9 đạt khoảng 14.124 tỷ đồng, trong đó: vay cho ngân sách trung ương khoảng 13.611 tỷ đồng; vay về cho vay lại khoảng 513 tỷ đồng.

9 tháng, Chính phủ đã vay nợ hơn 12 tỷ USD - Ảnh 1.

9 tháng qua, vay nợ của Chính phủ đạt hơn 12 tỷ USD, bằng 42% kế hoạch được quyết toán (Ảnh: MPI)

Tính đến hết tháng 9 của năm 2023, Chính phủ thực hiện ký kết 6 hiệp định vay nước ngoài với Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) của Liên Hợp Quốc, vay vốn của Hàn Quốc và Nhật Bản với tổng trị giá khoảng 531,79 triệu USD.

Tổng vốn vay của Chính phủ hiện bằng 43,3% kế hoạch được lập, trong đó: vay cho ngân sách trung ương khoảng 273.223 tỷ đồng (bằng 44% kế hoạch vay của ngân sách trung ương); vay về cho vay lại khoảng 5.934 tỷ đồng (đạt 25,4% kế hoạch vay lại).

Theo đại diện lãnh đạo Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2023, hoạt động rút vốn vay nước ngoài khoảng 20.864 tỷ đồng (tương đương 884,1 triệu USD), đạt gần 22,9% kế hoạch, trong đó: cấp phát khoảng 14.931 tỷ đồng (tương đương 632 triệu USD), đạt 22% kế hoạch; cho vay lại khoảng 5.934 tỷ đồng (tương đương 251,5 triệu USD), đạt 25,4% kế hoạch.

Về chi trả nợ, trong 9 tháng đầu năm 2023, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 251.665 tỷ đồng; trong đó trả nợ trực tiếp khoảng 227.717 tỷ đồng (77,6% kế hoạch); trả nợ cho vay lại khoảng 23.947 tỷ đồng (70,7% kế hoạch).

Theo Quyết định 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023 và Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2023-2025, kế hoạch vay năm 2023 của Chính phủ tối đa 644.409 tỷ đồng (28 tỷ USD). Như vậy, số vốn vay 9 tháng qua mới chỉ đạt khoảng 42% kế hoạch.

Trong đó, vay cho cân đối ngân sách trung ương tối đa 621.015 tỷ đồng, mục đích để bù đắp bội chi ngân sách trung ương tối đa là 430.500 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc không quá 190.515 tỷ đồng; vay về cho vay lại khoảng 23.394 tỷ đồng.

Trả nợ của Chính phủ khoảng 327.287 tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp của Chính phủ không quá 293.405 tỷ đồng, trả nợ của các dự án cho vay lại khoảng 33.882 tỷ đồng.

Về kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương, vay từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ và các nguồn vay khác khoảng 27.198 tỷ đồng; trả nợ của chính quyền địa phương 4.993 tỷ đồng, gồm chi trả gốc 2.804 tỷ đồng và chi trả lãi 2.189 tỷ đồng.

Vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh năm 2023: Hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả tối đa 7.500 triệu USD; tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn khoảng 20% so với dư nợ tại thời điểm 31/12/2022.

Về vay, trả nợ của Chính phủ, tổng mức vay của Chính phủ giai đoạn 2023-2025 tối đa khoảng 1.873 nghìn tỷ đồng, trong đó vay cho ngân sách trung ương khoảng 1.813 nghìn tỷ đồng, vay về cho vay lại khoảng 59 nghìn tỷ đồng; tổng trả nợ của Chính phủ giai đoạn 2023-2025 tối đa khoảng 1.098 nghìn tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp khoảng 967 nghìn tỷ đồng, trả nợ vay lại khoảng 131 nghìn tỷ đồng.

An Linh
Cùng chuyên mục