Năm nay, Chính phủ duyệt kế hoạch vay nợ hơn 28 tỷ USD

04/05/2023 11:11 GMT+7
Về kế hoạch, Việt Nam sẽ vay hơn 644.409 tỷ đồng (28 tỷ USD), trong đó 96% khoản vay này phục vụ cân đối ngân sách trung ương như trả nợ, bù đắp bội chi.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ công của Việt Nam năm 2023 và chương trình quản lý nợ công giai đoạn 2023-2025

Theo đó, Chính phủ quyết khoản vay hơn 644.409 tỷ đồng (28 tỷ USD), trong đó hơn 621.015 tỷ đồng (hơn 96%) khoản vay phục vụ cân đối ngân sách trung ương.

Năm nay, Chính phủ duyệt kế hoạch vay nợ hơn 28 tỷ USD - Ảnh 1.

Chính phủ duyệt kế hoạch vay hơn 28 tỷ USD trong năm 2023

Về trả nợ, Chính phủ phê duyệt kế hoạch trả nợ trực tiếp không quá 293.405 tỷ đồng (tương đương 12,7 tỷ USD), trả nợ của các dự án cho vay lại là hơn 33.882 tỷ đồng (1,47 tỷ USD).

Về chương trình quản lý nợ công 3 năm 2023-2025, theo kế hoạch của Chính phủ, tổng mức vay của Chính phủ giai đoạn này là 1.873 nghìn tỷ đồng, trong đó vay cho ngân sách trung ương khoảng 1.813 nghìn tỷ đồng, vay về cho vay lại là khoảng 50.000 tỷ đồng.

Tổng trả nợ của Chính phủ giai đoạn này là 1.098 nghìn tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp là khoảng 967.000 tỷ đồng, trả nợ vay lại khoảng 131.000 tỷ đồng.

Về bảo lãnh Chính phủ, mức bảo lãnh Chính phủ đảm bảo tốc độ tăng dư nợ Chính phủ bảo lãnh không vượt quá tốc độ tăng GDP của năm trước và trong hạn mức bảo lãnh Chính phủ giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội phê duyệt.

Về vay trả nợ của chính quyền địa phương, Chính phủ không chế hạn mức bội chi và nợ của Chính quyền địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, theo đó cho phép bội cho ngân sách địa phương hàng năm giai đoạn 2023-2025 là 0.3% GDP.

Chính phủ yêu cầu, đối với các khoản vay nước ngoài của Chính phủ cho chương trình, dự án, giao các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2023 chi tiết theo danh mục, mức vốn bố trí của từng dự án theo thời gian quy định tại Luật Đầu tư công.

Chính phủ yêu cầu thực hiện quản lý Nhà nước, theo dõi, kiểm tra, giám sát thanh tra báo cáo thông tin về nợ công, nợ Chính phủ.

An Linh