9 tháng, MHC lỗ hơn 43 tỷ đồng, dành hơn 200 tỷ đồng đầu tư chứng khoán

03/11/2022 17:57 GMT+7
Lũy kế 9 tháng đầu năm, MHC đạt gần 30 tỷ đồng doanh thu, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước; tuy nhiên, sau thuế lỗ 43,7 tỷ đồng, trong đó, công ty mẹ lỗ gần 43,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 83 tỷ đồng.

Ghi nhận tại BCTC tài chính quý III/2022, doanh thu thuần của Công ty CP MHC (HoSE: MHC) đạt 20,2 tỷ đồng, tăng 5 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn tăng nhiều hơn nên lợi nhuận gộp kỳ này công ty âm 722,6 triệu đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 8% xuống 37,8 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí hoạt động này giảm mạnh 83,5% xuống 14,3 tỷ đồng, trong đó lãi vay là 13,4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp đôi lên 8,7 tỷ đồng.

Kết quả, MHC báo lãi gần 15,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 41,3 tỷ đồng.

Theo giải trình, lợi nhuận sau thuế có lãi so với quý III/2022 chủ yếu là do chi phí hoạt động tài chính kỳ này giảm mạnh. Sự biến độngg này chủ yếu phát sinh từ hoạt động đầu tư tài chính, kinh doanh chứng khoán. (Công ty kinh doanh chứng khoán trong kỳ có lãi và được hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh).

9 tháng, MHC lỗ hơn 43 tỷ đồng, dành hơn 200 tỷ đồng đầu tư chứng khoán - Ảnh 1.

BCTC của MHC

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt gần 30 tỷ đồng doanh thu, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước; tuy nhiên, sau thuế lỗ 43,7 tỷ đồng, trong đó, công ty mẹ lỗ gần 43,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 83 tỷ đồng.

Năm 2022, MHC lên kế hoạch với doanh thu hợp nhất là 420 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến là 45 tỷ đồng; Ước tính giảm gần 26% so với thực hiện năm 2021. Với kết quả thực hiện sau 9 tháng, công ty khó có thể hoàn thành mục tiêu năm.

Tính tới ngày 30/9/2022, tổng tài sản của MHC giảm 23,3% so với đầu năm xuống 1.130 tỷ đồng; tài sản ngắn hạn giảm 28,7% xuống 838,3 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiề giảm 55% xuống hơn 64 tỷ đồng; chứng khoán kinh doanh cũng giảm mạnh 67,2% xuống 203,2 tỷ đồng, trong đó, MHC đầu tư 122,5 tỷ đồng vào cổ phiếu của TCT Thiết bị điện Đông Anh - CTCP; đầu tư hơn 28 tỷ đồng vào Công ty CP Viglacera Hạ Long; đầu tư hơn 45 tỷ đồng vào cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán VIX...

Phải thu về cho vay ngắn hạn giảm 69% xuống 100,5 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khác tăng 420% lên 445,3 tỷ đồng; đầu tư góp vốn vào đơn vị khác tăng 32,8% lên gần 81 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm từ 358 triệu đồng xuống 140 triệu đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả giảm 31% xuống 625,7 tỷ đồng; nợ ngắn hạn giảm mạnh 83% xuống 45,7 tỷ đồng; vay ngắn hạn giảm tới 90% xuống 5,3 tỷ đồng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/11, cổ phiếu MHC tăng 3,81% lên 4.360 đồng/cp.


An Vũ