BaF Việt Nam sắp thâu tóm một công ty chăn nuôi lợn tại Gia Lai

20/01/2024 11:37 GMT+7
CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (HoSE: BAF) thông qua kế hoạch nhận chuyển nhượng vốn góp 99,9% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Chăn nuôi CNC Thành Đạt Gia Lai.

BaF Việt Nam đã nhận chuyển nhượng để sở hữu 99,9% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Chăn nuôi CNC Thành Đạt Gia Lai. Đây là doanh nghiệp mới thành lập vào ngày 6/4/2022 và chuyên hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi lợn tại làng Bông Pim, xã Đăk Jơ Ta, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Người đại diện pháp luật của công ty là ông Nguyễn Văn Thiện và ông Nguyễn Văn Hùng.

Tại thời điểm 30/9/2023, BaF Việt Nam sở hữu tổng cộng 19 công ty con, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực chăn nuôi, sản xuất, giết mổ và chế biến thịt.

Bên cạnh đó, BAF đã thông qua quyết định phát hành cổ phiếu ESOP với tỷ lệ 5% tổng số cổ phiếu hiện đang lưu hành, dự kiến triển khai từ quý I đến quý II/2024. Cổ phiếu này sẽ có giá 10.000 đồng/cổ phiếu và sẽ được ưu tiên cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, và nhân sự chủ chốt của công ty và các công ty con.

Một điểm đáng chú ý, cổ phiếu ESOP chỉ có thể chuyển nhượng sau một năm kể từ ngày phát hành, và sau thời gian này, lãnh đạo có quyền bán trực tiếp ra thị trường.

Hiện tại, cổ phiếu BAF đang được giao dịch trên sàn với giá 26.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 19/1/2024. Với phương án phát hành ESOP, Ban lãnh đạo và nhân viên chủ chốt sẽ mua hơn 7,1 triệu cổ phiếu với giá thấp hơn 61,5% so với giá thị trường.

Ngược lại, đối với cổ đông, công ty đã quyết định kéo dài thời gian thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Tờ trình đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 từ quý II/2024. Công ty cũng gia hạn thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023 đến quý II/2024.

Như vậy, Công ty BaF Việt Nam đã kéo dài thời gian trả cổ tức năm 2022 từ năm 2023 sang năm 2024.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu là 3.625,42 tỷ đồng, giảm 25,8%, và lợi nhuận sau thuế đạt 52,84 tỷ đồng, giảm 81,5% so với cùng kỳ.

Trong kế hoạch kinh doanh năm 2023, công ty đặt mục tiêu doanh thu là 7.525,91 tỷ đồng, tăng 6,2% và lợi nhuận sau thuế dự kiến 301,43 tỷ đồng, tăng 4,7%. Tuy nhiên, sau 9 tháng, công ty mới hoàn thành 17,5% so với kế hoạch lợi nhuận năm và cách xa kế hoạch.


O.L
Cùng chuyên mục