Bamboo Capital (BCG) chốt quyền trả cổ tức năm 2021 tổng tỷ lệ 10%

13/08/2022 17:06 GMT+7
Công ty CP Bamboo Capital (BCG) vừa công bố nghị quyết về việc trả cổ tức năm 2021 với tổng tỷ lệ 10%.

Cụ thể, BCG sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Với hơn 503,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BCG sẽ phải chi xấp xỉ 251,6 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Bên cạnh đó, BGC dự kiến phát hành hơn 25,16 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 5% (sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). 

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 251,6 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2021 căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu là 24/8. Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền là 22/9.

Đồng thời, ngày 26/8, BCG dự kiến phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng 0,993% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại cuối năm 2021 gần 572 tỷ đồng. ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng hai năm.

Trong quý II/2022, công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 881 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 354 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 8,2% và 12,4% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, công ty đã ghi nhận 2.133,9 tỷ đồng doanh thu và 877,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng lần lượt 47,4% và 81,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/8, cổ phiếu BCG tăng 3,31%, lên 17.150 đồng/cp.


A.Vũ