Becamex IDC: Lợi nhuận lao dốc 97% trong quý II/2023, dư nợ trái phiếu gần 9.000 tỷ đồng

04/08/2023 07:26 GMT+7
Becamex IDC vừa công bố BCTC hợp nhất quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm với nhiều thông tin đáng chú ý.

Trong quý II/2023, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, BCM) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.286 tỷ đồng, giảm tới 33,2% so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn chiếm 558,9 tỷ đồng, tăng 42,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp của công ty đạt 727,1 tỷ đồng, giảm 24%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm hơn 85% còn 10,3 tỷ đồng. Nguyên nhân bởi BCM không còn ghi nhận khoản lãi lớn từ việc chia cổ tức tại các công ty con như cùng kỳ năm trước. Chi phí lãi vay tăng 22% lên 269 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lãi trong công ty liên kết, liên doanh giảm mạnh từ 410 tỷ đồng xuống còn 90 tỷ đồng.

Trong đó chi phí bán hàng ở mức 252,1 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 89% lên 124,4 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của BCM chỉ còn 31,6 tỷ đồng, giảm tới 97% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BCM ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.077 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 106 tỷ đồng, lần lượt giảm 38,3% và 92,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Becamex IDC: Lợi nhuận lao dốc 97% trong quý II/2023, dư nợ trái phiếu gần 9.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

BCTC hợp nhất quý II/2023 của BCM.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Becamex đạt 48.811,5 tỷ đồng. Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền của công ty giảm tới 62% so với đầu năm, xuống 406,6 tỷ đồng. Tiền gửi giảm từ 435,5 tỷ xuống chỉ còn 335,3 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 5.439,4 tỷ đồng, trong đó chiếm phần lớn là phải thu ngắn hạn của khách hàng ở mức 3.507 tỷ đồng, tăng 88% so với đầu năm.

Hàng tồn kho tăng 3,5%, ở mức cao với 21.600,8 tỷ đồng. BCM đầu tư 15.949,3 tỷ vào các công ty con.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng nhẹ so với đầu năm lên 30.875 tỷ đồng. Tổng nợ vay của BCM ở mức gần 16.000 tỷ đồng, trong đó có tới gần 9.000 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu. Trong đó có các trái chủ như chứng khoán SmartInvest, chứng khoán Navibank, công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam, công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential, công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam, tổng CTCP bảo hiểm Quân Đội,...

Vốn chủ của công ty hiện đang ở mức 17.936,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 4.795,6 tỷ đồng.

Trước đó vào tháng 6/2023, HĐQT BCM đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2023 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể, số lượng trái phiếu phát hành là 10.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng. Số tiền dự kiến huy động 1.000 tỷ đồng. BCM cho biết, đây là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của Becamex với kỳ hạn không quá 2 năm. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 6/2023, đáo hạn năm 2025.

Lãi suất tối thiểu dự kiến cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 13%/năm, cứ ba tháng trả lãi một lần. Mức lãi suất của các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bằng tổng của 3,5% và lãi suất sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt VNĐ kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng MB Bank.

Dòng tiền thanh toán trái phiếu sẽ đến từ nguồn thu từ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, các dự án khác thuộc Becamex và nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của công ty.

Mục đích phát hành lô trái phiếu này nhằm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn các khoản nợ trái phiếu của công ty.


O.L
Cùng chuyên mục