Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) sắp chào bán hơn 15,2 triệu cổ phiếu để trả nợ vay

09/05/2024 14:18 GMT+7
HĐQT CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (HoSE: TNH) thông báo đã ban hành Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua kế hoạch chào bán thêm 15,2 triệu cổ phiếu theo phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 13,7981% (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua 13,7981 cổ phiếu mới).

Thời gian thực hiện phát hành thêm cổ phiếu là sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCK cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng, dự kiến trong năm 2024.

Giá chào bán dự kiến bằng mệnh giá là 10.000 đồng, tức chỉ bằng 50% thị giá cổ phiếu TNH kết phiên giao dịch ngày 8/5/2024 (20.200 đồng/cp). Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 1 lần trong thời gian quy định.

Nếu phát hành thành công, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên sẽ thu về 152,02 tỷ đồng. Số tiền này doanh nghiệp dự kiến sẽ sử dụng như sau: Trả nợ vay các cá nhân 92,02 tỷ đồng; trả nợ vay các tổ chức tín dụng 20 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động (thanh toán tiền mua hàng hóa, thuốc, vật tư 40 tỷ đồng). Dự kiến đều được thực hiện trong quý III, IV/2024 và năm 2025.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) sắp chào bán hơn 15,2 triệu cổ phiếu để trả nợ vay- Ảnh 1.

Trích nghị quyết HĐQT.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên cho biết, trong trường hợp số tiền thu được không đủ để thực hiện cho toàn bộ mục đích dự kiến, HĐQT sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp phù hợp.

Cũng theo thông tin từ Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, ngày 28/6 tới đây Công ty dự kiến sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) sắp chào bán hơn 15,2 triệu cổ phiếu để trả nợ vay- Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

Trong quý I/2024, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 92,5 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 14,9 tỷ đồng, giảm hơn 39%.

Tính đến thời điểm cuối quý I/2024, tổng tài sản của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên gần như đi ngang so với đầu năm, đạt hơn 2.131 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 14% lên hơn 464 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 6% lên 197,6 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng 28% lên gần 245,3 tỷ đồng.

Linh Anh
Cùng chuyên mục