Bình Định: Chủ tịch tỉnh yêu cầu Ban quản lý rừng phòng hộ kiểm điểm rút kinh nghiệm

23/06/2021 16:54 GMT+7
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có ý kiến yêu cầu Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 8 hồ sơ thiết kế có diện tích vượt chủ trương của UBND tỉnh.

Ngày 23/6, UBND tỉnh Bình Định cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh vừa ký văn bản thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về vấn đề xử lý việc khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ, sản xuất của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ.

Bình Định: Chủ tịch tỉnh yêu cầu Ban quản lý rừng phòng hộ kiểm điểm rút kinh nghiệm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo đó, xét đề nghị của Sở NNPTNT tỉnh Bình Định về việc kiểm tra khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ, sản xuất của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đưa ra ý kiến, đối với 8 hồ sơ thiết kế có diện tích vượt chủ trương của UBND tỉnh, yêu cầu Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, khẩn trương rà soát hoàn thiện hồ sơ đảm bảo theo đúng chủ trương trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm, tổ chức thực hiện theo quy định.

Ngoài ra, đối với 6 hồ sơ khai thác đã được Sở NNPTNT tỉnh Bình Định kiểm tra và Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 280/TTr-STC ngày 19/5/2021, giao Sở Tài chính trình lại để UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.


Dũ Tuấn