Bình Định: Lộ diện nhà đầu tư Khu đô thị mới khu vực Chợ Cóc hơn 1.777 tỷ đồng

18/01/2020 06:36 GMT+7
Nhà đầu tư trúng thày dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Cóc, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn là liên danh Công ty TNHH Phú Hiệp và Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Quốc Thắng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Phan Cao Thắng mới đây đã ký Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Cóc (CG-01). Dự án được triển khai thực hiện tại khu vực Chợ Cóc, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với diện tích khoảng 62ha.

Lộ diện nhà đầu tư Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc gần hơn 1.777 tỷ đồng tại Bình Định - Ảnh 1.

Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc gần hơn 1.777 tỷ đồng tại Bình Định đã tìm được nhà đầu tư

Mục tiêu là thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh các công trình theo Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ TP Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước và văn bản số 1497/UBND-KT ngày 27/3/2019 về việc phân định quỹ đất để triển khai quy hoạch tại khu cực Chợ Cóc.

Theo đó, dự án sẽ có tổng chi phí thực hiện là hơn 1.777 tỷ đồng. Trong đó, giá trị xây dựng công trình là hơn 1.249 tỷ đồng và giá trị bồi thường giải phóng mặt bằng là hơn 528 tỷ đồng.

Nguồn vốn dự án là vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư. Liên danh Công ty TNHH Phú Hiệp và Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Quốc Thắng sẽ là nhà đầu tư của dự án này.

Tiến độ hoàn thành quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500, thời hạn khởi công, hoàn thành xây dựng, kinh doanh chuyển giao công trình dự án cụ thể là:

Thời gian khởi công dự án: Nhà đầu tư được quyền lựa chọn ngày khởi công dự án nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý đất đai bàn giao đất lần đầu cho nhà đầu tư.

Tiến độ hoàn thành quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 và thời gian hoàn thành xây dựng, kinh doanh chuyển giao công trình dự án: Được xác định sau khi UBND tỉnh phê duyệt bản tiến độ thực hiện dự án chi tiết do chủ đầu tư lập và trình.

Giá trị nộp ngân sách Nhà nước do nhà đầu tư đề xuất là 17,8 tỷ đồng. Đây là giá trị do Nhà đầu tư đề xuất (giá trị này độc lập với tiền sử dụng đất mà nhà đầu tư phải nộp). Đây là giá trị nộp ngân sách nhà nước tạm tính, giá trị này sẽ được điều chỉnh bằng 1% trên Tổng chi phí thực hiện dự án được UBND tỉnh phê duyệt nhưng không thấp hơn giá trị đã nêu trên.

Phương Thảo