Cảng Sài Gòn (SGP) 'tham vọng' năm 2023 lãi 555 tỷ đồng, tăng 130%

29/05/2023 11:42 GMT+7
Năm 2023, Cảng Sài Gòn (SGP) lên mục tiêu lãi tăng 130% lên 555 tỷ đồng, cổ tức năm 2022 chia tỷ lệ 6%.

CTCP Cảng Sài Gòn (SGP): Chốt chia cổ tức 2022 bằng tiền 6%, triển khai các dự án đầu tư cảng trung chuyển quốc tế tại Cần Giờ và TP.HCM.

Trong năm 2023, CTCP Cảng Sài Gòn tiếp tục tập trung chiến lược phát triển trung và dài hạn, mục tiêu hướng tới đứng đầu về cảng tổng hợp và chiếm 50% thị phần tại TP.HCM.

Năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất CTCP Cảng Sài Gòn ghi nhận hơn 1.177 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 241 tỷ đồng; lần lượt đạt 91% và 63% so với kế hoạch đặt ra.

Vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển. Năm qua, Cảng Sài Gòn không huy động vốn và không phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, Cảng Sài Gòn cùng phối hợp với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm việc với các cảng liên doanh tại khu vực Cái Mép – Thị Vải để tái cơ cấu tài chính các khoản vay của các liên doanh.

Trong năm 2023, Công ty đã thi công kho tiền chế và thực hiện gói tư vấn cho Dự án Cảng nước sâu Cần Giờ, tổng giá trị thực hiện trong năm là11 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 vừa được công bố, Cảng Sài Gòn đặt mục tiêu sản lượng năm 2023 là 10 triệu TTQ, tổng doanh thu công ty hợp nhất kì vọng 1.250 tỷ đồng, lợi nhuận công ty hợp nhất 555 tỷ đồng, lần lượt tăng 6,5% và 130% so với thực hiện năm 2022.

Năm 2023, Công ty tiếp tục triển khai Dự án đầu tư cảng trung chuyển quốc tế tại Cần Giờ, TP.HCM; Đẩy mạnh ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động khai thác cảng; Tiếp tục hợp tác và phối hợp hiệu quả với các Công ty Liên doanh, liên kết, công ty con nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể cho toàn cảng; Phấn đấu đạt sản lượng 15 triệu tấn vào năm 2025, khai thác giai đoạn 1 cảng trung chuyển quốc tế container tại Cần Giờ…

Kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa phương tiện thiết bị năm 2023 là 93 tỷ đồng, đầu tư xây dựng là 85,5 triệu đồng. Riêng đối với các hạng mục sửa chữa, cải tạo tòa nhà văn phòng điều hành Cảng Sài Gòn số 03 và tòa nhà số 5 Nguyễn Tất Thành, ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt chi tiết từng hạng mục.

Đại hội thông qua chia cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 6%/vốn điều lệ và dự kiến chia năm 2023 cũng tỷ lệ 6%.

ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Cảng Sài Gòn đối với 3 ông: Hồ Lương Quân, Phạm Trường Giang và Nguyễn Quốc Giang. Bên cạnh đó, phê duyệt thay thế 3 thành viên HĐQT gồm Phan Tuấn Linh, Đỗ Thị Thanh Thủy và Hồ Thị Thu Hiền.

ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty với bà Dương Thị Thu Thủy và phê duyệt thay thế vị trí này là bà Chu Thị Nga.

Trong quý I/2023, doanh thu thuần của SGP ghi nhận 218 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 23,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 25% và 52% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của Công ty đạt 5.312 tỷ, giảm nhẹ với đầu năm; tổng nợ phải trả ghi nhận 2.608 tỷ đồng.Khánh Ly