Cao su Đắk Lắk (DRI): 9 tháng lãi hơn 61 tỷ, vượt 34% kế hoạch năm

20/10/2021 09:46 GMT+7
Lợi nhuận 9 tháng của Cao su Đắk Lắk (UPCoM: DRI) 61,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 10 tỷ đồng.

Cao su Đắk Lắk (UPCoM: DRI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021. Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt 147 tỷ đồng tăng 2% so với cùng kỳ. Giá vốn báng hàng giảm 12% so với năm ngoái nên lợi nhuận gộp tăng 31%, đat 58,9 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết sản lượng bán hàng giảm gần 30%, song giá bán mủ bình quân tăng 42% trong quý III. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt gần 15 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ.

Cao su Đắk Lắk (DRI): 9 tháng lãi hơn 61 tỷ, vượt 34% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Nguồn báo cáo tài chính DRI

Luỹ kế 9 tháng năm 2021, DRI ghi nhận tổng doanh thu toàn công ty đạt 399,4 tỷ đồng tăng 42% so với cùng kỳ và bằng 68,06% kế hoạch năm. 

Lợi nhuận gộp đạt 154 tỷ gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế 82,5 tỷ đồng, đạt 136,14% kế hoạch năm. 

Cuối quý III, quy mô tài sản giảm 11% về 1.1071 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 80%, tương đương 853 tỷ đồng. Doanh nghiệp cao su giảm 63% các khoản phải thu ngắn hạn về gần 18 tỷ đồng. Ngược lại, giá trị hàng tốn kho tăng 45% lên hơn 96 tỷ đồng.

Nợ vay ngắn hạn từ 178 tỷ đồng đầu năm giảm về 102 tỷ đồng, vay dài hạn cũng giảm từ 204 tỷ về 198 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, thông thường Quý IV sẽ là Quý có sản lương cao su khai thác cao nhất trong năm chiếm gần 40% sản lượng cả năm. Điều này sẽ giúp DRI duy trì được đà tăng trưởng tốt trong ba quý đầu năm cũng như được kết quả kinh vượt trội trong cả năm 2021. 


An Vũ