Cao su Đồng Phú (DORUCO): Chốt cổ tức 2021 tỷ lệ 35%, kế hoạch lợi nhuận giảm mạnh 31%

30/06/2022 07:05 GMT+7
Đoàn Chủ tịch của DORUCO cho biết: Nguồn vốn dự kiến đầu tư vào 2 KCN (Bắc Đồng Phúc và Nam Đồng Phú) là 3.190 tỷ. Trong đó vốn chủ sở hữu quy định tối thiểu là 15%, tương đương 478,5 tỷ đồng. Giá cho thuê sẽ phụ thuộc vào thời điểm cho thuê- như hiện tại thì đang giao động ở mức 70 - 80 USD.

Ngày 27/06/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DORUCO, HoSE: DPR) đã được tiến hành thành công. Theo đó, các nội dung quan trọng tại đại hội đều được nhất trí thông qua.

DORUCO đưa ra phương án chia cổ tức tỷ lệ 35% - Thấp nhất trong 5 năm trở lại đây

 - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh 2021 của DARUCO

Cụ thể, năm 2021, tổng doanh thu mà DORUCO mang về là hơn 1.104 tỷ đồng, thực hiện được 102,69%; Lợi nhuận trước thuế đạt 469,4 tỷ, thực hiện 111,78%; Lợi nhuận sau thuế đạt gần 379 tỷ đồng, thực hiện 112,45% so với kế hoạch ban đầu.

Về phương án phân phối lợi nhuận 2021, DPR sẽ trích 10% vào quỹ đầu tư phát triển - 37,8 tỷ đồng; Trích quỹ khen thưởng phúc lợi với số tiền 60,3 tỷ và Trích quỹ khen thưởng quản lý doanh nghiệp là 504 triệu đồng. 

DORUCO chốt phương án chia cổ tức là 35% mệnh giá (mức khá thấp trong 5 năm gần đây khi tỷ lệ trước đó đều từ 40% đến 60%). Tổng số tiền dự chia khoảng 150,5 tỷ đồng, sẽ được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2021. Trong đó công ty đã tạm ứng 15% mệnh giá trong năm 2021, tương ứng 64,5 tỷ đồng. Còn lại 20%, tương ứng 86 tỷ đồng sẽ được chia trong năm 2022. 

Kế hoạch lợi nhuận DORUCO giảm tới 31% so với thực hiện năm trước

Cao su Đồng Phú (DORUCO): Chốt chia cổ tức 2021 tỷ lệ 35%, kế hoạch lợi nhuận giảm mạnh 31% - Ảnh 2.

Chỉ tiêu kế hoạch DPR 2022

Năm 2022, DPR dự kiến mức doanh thu năm nay ở mức an toàn, hơn 910 tỷ đồng, giảm 18% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến là 325,8 tỷ và Lợi nhuận sau thuế dự kiến là 260,6 tỷ đồng tương đương cả 2 giảm 31% so với thực hiện năm trước.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022, DPR chốt với phương án: Nếu Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập đạt 260,6 tỷ đồng thì sẽ được phân phối như sau: Trích 10% vào Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khen thưởng phúc lợi sẽ tương đương với 03 tháng lương thực trả; Trích Quỹ thưởng Quản lý doanh nghiệp tối đa là 1,5 tháng lương thực hiện.

Về việc chia cổ tức 2022, dự kiến sẽ tối thiểu 15% mệnh giá (sau khi tăng vốn điều lệ, tỷ lệ tăng 1:1)

Ngoài ra DPR đang tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Cụ thể sẽ phát hành loại cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành hơn 43,4 triệu cổ phiếu - tương ứng mệnh giá sẽ mang tổng giá trị là 434,4 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành sẽ từ Nguồn quỹ đầu tư phát triển theo BCTC tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán.

Cao su Đồng Phú (DORUCO): Chốt chia cổ tức 2021 tỷ lệ 35%, kế hoạch lợi nhuận giảm mạnh 31% - Ảnh 3.

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DORUCO)

Đoàn chủ tịch trả lời tại Đại hội

1, Tiến độ sát nhập công ty Đắk Nông thì trong thời điểm hiện tại, DPR đang chờ thông báo của UBCK Nhà nước để thực hiện việc sát nhập còn lại sau khi đã cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu. 

2, Công ty và Tỉnh Bình Phước đang thống nhất với mức giá đền bù đất là 900 triệu đồng với diện tích đất Đồng Phú và hơn 1 tỷ đồng với diện tích đất khu vực Đồng Xoài

3, Diện tích cao su khai thác ở Campuchia hơn 5.110ha, KTCB là 39,22ha

4, Thu nhập từ tiền bù đất trong kế hoạch thu nhập khác của năm 2022 khoảng 104 tỷ đồng

Phương Thảo