Cao su Phước Hòa (PHR) báo lãi hơn 500 tỷ đồng sau 9 tháng

18/10/2023 19:15 GMT+7
Lũy kế 9 tháng, Cao su Phước Hòa đạt 890 tỷ đồng doanh thu, giảm 21% so với 9 tháng năm 2022. Lãi sau thuế đạt hơn 500 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước.

CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2023 với doanh thu thuần ghi nhận 453 tỷ đồng, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 149 tỷ đồng, giảm 7,4%.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 33% lên 35,6 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 24,3%. Chi phí quản lý biến động không đáng kể mức gần 26 tỷ đồng, chi phí án hàng giảm 24% xuống 10 tỷ đồng.

Kết quả quý III/2023, PHR báo lãi 144,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, Cao su Phước Hòa đạt 890 tỷ đồng doanh thu, giảm 21% so với 9 tháng năm 2022. Lãi sau thuế đạt hơn 500 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước, lãi công ty mẹ đạt 121,3 tỷ đồng, biến động nhẹ.

Cao su Phước Hòa (PHR) báo lãi hơn 500 tỷ đồng sau 9 tháng - Ảnh 1.

BCTC hợp nhất quý III/2023 của PHR

Trong đó doanh thu bán thành phẩm ghi nhận 656,4 tỷ đồng, giảm 31,3% so với cùng kỳ, doanh thu cho thuê đất và phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp tăng, 41% lên 223,5 tỷ đồng; doanh thu xử lý nước thải khu công nghiệp ở mức 9,3 tỷ đồng, doanh thu khác đạt hơn 1 tỷ đồng.

Tổng tài sản tính tới cuối tháng 9 đạt 6.049,5 tỷ đồng, giảm 4,5% so với đầu năm. Trữ tiền ghi nhận hơn 2.000 tỷ đồng, giảm 18% so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm 7,2% xống 297,4 tỷ đồng.

Cuối tháng 9, Công ty ghi nhận có hơn 76 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn. Cụ thể, chi phí dở dang tại Dự an Khu dân cư Phước Hòa là 59,3 tỷ đồng. Dự án có có siện tích 31,35 ha, tổng vốn gần 107 tỷ đồng. Hiện Công ty đang hoàn thiện hồ sơ để tách nền đất bàn giao cho các khách hàng đã ứng trước tiền. Chi phí tại Khu tái định cư và nhà ở cho công nhân Tân Bình gần 17 tỷ đồng.

Công ty cũng đang có hơn 400 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dng, trong đó chủ yếu tại dự án vườn cây kiến thiết cơ bản tại Việt Nam với hơn 394 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm 19% xuống 2.340 tỷ đồng, tổng nợ vay giảm 22% xuống 206,3 tỷ đồng.


O.L
Cùng chuyên mục