Lãnh đạo Cao su Phước Hòa (PHR) đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2023 giảm một nửa về 488 tỷ đồng

16/03/2023 15:42 GMT+7
HĐQT Cao su Phước Hòa (PHR) đặt mục tiêu doanh thu công ty mẹ năm 2023 sẽ đạt hơn 1.813 tỷ đồng, giảm gần 17%, lợi nhuận trước thuế đạt 549 tỷ đồng.

Công ty CP Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) mới đây đã công bố Nghị quyết HĐQT họp ngày 14/3/2023 nhằm thông báo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Năm 2022, PHR ghi nhận doanh thu dạt 1.709 tỷ đồng, giảm 7,6% so với năm 2021. Trong năm doanh thu tài chính giảm, các chi phí khác không nhiều biến động ngoại trừ phần thu nhập khác – đây là khoản thu tiền bồi thường thực hiện dự án, hỗ trợ khác. Lợi nhuận sau thuế đạt 925,7 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2022, lợi nhuận Cao su Phước Hoà tăng đột biến chủ yếu do ghi nhận lợi nhuận khác tăng 149,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 665,49 tỷ đồng lên 696,04 tỷ đồng.

Công ty thuyết minh thu nhập khác đột biến trong năm 2022 chủ yếu do ghi nhận 698,3 tỷ đồng tiền bồi thường thực hiện dự án Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III tại xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Được biết, Công ty cho biết diện tích 691 ha do Cao Su Phước Hoà quản lý tại nông trường cao su Hội Nghĩa, tổng số tiền được đền bù ước tính tương đương khoảng 898,3 tỷ đồng.

Năm 2023, HĐQT PHR kỳ vọng tổng doanh thu công ty mẹ năm 2023 sẽ đạt hơn 1.813 tỷ đồng, giảm gần 17% so với thực hiện năm 2022. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh cao su dự kiến ghi nhận 1.302 tỷ đồng, chiếm gần 72% tổng doanh thu.

Về lợi nhuận, PHR đặt mục tiêu lãi trước và sau thuế công ty mẹ đạt lần lượt 549 tỷ đồng và 488 tỷ đồng, giảm hơn 40% và 35% so với năm trước. Về chi trả cổ tức, HĐQT dự trình sẽ chi bằng tiền tỷ lệ 30%.

PHR đặt mục tiêu quý I/2023 với tổng doanh thu công ty mẹ đạt 434 tỷ đồng và lãi trước thuế 208 tỷ đồng, tương đương 24% và 38% kế hoạch năm, tăng 43% về doanh thu nhưng giảm gần 31% về lợi nhuận nếu so với cùng kỳ. Ngoài các chỉ tiêu cho công ty mẹ và hoạt động kinh doanh cao su, PHR cũng đặt mục tiêu cho các công ty con thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh khác như kinh doanh gỗ, cho thuê KCN, kinh doanh nội thất,…


An Vũ