Cao su Phước Hòa (PHR) chốt chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 59,5%, dự kiến tối thiểu 30% năm 2023

30/06/2023 11:09 GMT+7
ĐHĐCĐ Cao su Phước Hòa thông qua chia cổ tức tỷ lệ 59,5% vốn điều lệ, tương ứng số tiền 806,2 tỷ đồng. TRC đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với số tiền 542 tỷ đồng, tương đương 40% vốn điều lệ. Cổ tức còn lại là 19,5%.

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Năm 2023, Cao su Phước Hòa đặt chỉ tiêu tổng sản lượng khai thác là 24.220 tấn quy khô, sản lượng thu mua 23.200 tấn, tăng lần lượt 121,8% và 3,5% so với thực hiện năm 2022.

Cao su Phước Hòa (PHR) chốt chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 59,5%, năm 2023 dự kiến tối thiểu 30% - Ảnh 1.

Chỉ tiêu kinh doanh sản xuất năm 2023. Ảnh: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

Với giá bán bình quân gần 38 triệu đồng/tấn, Cao su Phước Hòa kỳ vọng tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.813,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ là 549,1 tỷ đồng, giảm lần lượt 16,7% và 40,4% so với thực hiện năm 2022. Dự kiến chia cổ tức năm 2023 bằng tiền tối thiểu 30% mệnh giá.

Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, ĐHĐCĐ Cao su Phước Hòa thông qua chia cổ tức tỷ lệ 59,5% vốn điều lệ, tương ứng số tiền 806,2 tỷ đồng. TRC đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với số tiền 542 tỷ đồng, tương đương 40% vốn điều lệ. Cổ tức còn lại là 19,5% tương ứng 264,2 tỷ đồng.

Năm 2023, Cao su Phước Hòa tập trung gia cố máng chắn mưa và mái che, đảm bảo tận thu hết sản lượng để phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao 11.200 tấn từ vườn cây công ty.

Đối với công tác thu mua mủ nguyên liệu, Cao su Phước Hòa đặc biệt quan tâm đến công tác quản lí việc cân đo và chất lượng mủ, phân loại quản lý mủ để đưa vào chế biến từng chủng loại sản phẩm đảm bảo chất lượng. Điều chỉnh giá mủ thu mua linh động và kịp thời, phù hợp với tình hình thị trường, đảm bảo chất lượng mủ thu mua từ cây vườn tư nhân và hộ khoán. Qua đó, đảm bảo sản phẩm làm ra đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu, phấn đấu thu mua đạt 10.000 tấn mủ quy khô trở lên.

Bên cạnh đó, cân đối nguồn hàng từ mủ vườn cây công ty và nguyên liệu mủ thu mua để đáp ứng kịp thời tiến độ giao hàng cho các hợp đồng đã ký kết; đồng thời duy trì tốt công tác chăm sóc khách hàng, giữ chân được khách hàng truyền thống của công ty.

Lãnh đạo Cao su Phươc Hòa cho biết, tình hình giá bán mủ sụt giảm so với cùng kỳ năm 2022, doanh thu, lợi nhuận của PHR chịu ảnh hưởng chung do tình hình chung của kinh tế thế giới. Tuy nhiên, tình hình tiêu thụ rất tốt, không có hàng tồn kho.

Đối với mảng chuyển đổi đất làm khu, cụm công nghiệp, về phía PHR đã phối hợp với các huyện thị trên địa bàn rà soát, bổ sung quy hoạch sử dụng đất để trình UBND tỉnh Bình Dương, đưa vào quy hoạch sử dụng đất của tỉnh giai đoạn 2021 -2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đối với dự án Tân Lập I đã có chủ trương phê duyệt của Thủ tướng chính phủ, tuy nhiên, gặp khó khăn về cơ chế chưa được tháo gỡ, luật đất đai. Đối với dự án Khu Công nghiệp Tân Bình giai đoạn 2 mở rộng, hiện tại, Cao su Phước Hòa đang trình các cơ quan để thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục