Cao su Phước Hòa (PHR) báo lãi quý II giảm sâu tới 76% còn 8,8 tỷ đồng

13/07/2022 12:17 GMT+7
Kết quả trong quý II/2022, Cao su Phước Hòa lãi 8,8 tỷ đồng, giảm tới 76% so với cùng kỳ năm 2021.

Công ty CP Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với doanh thu thuần đạt 239 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu hoạt động động tài chính giảm 28% về 10,7 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 48% lên 1,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 35,7% lên 4,4 tỷ đồng, trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gần 10% xuống 11,4 tỷ đồng.

Kết quả trong quý II/2022, Cao su Phước Hòa lãi 8,8 tỷ đồng, giảm tới 76% so với cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PHR ghi nhận doanh thu thuần đạt 541,6 tỷ đồng, giảm 8%, lợi nhuận sau thuế đạt 248,8 tỷ đồng, tăng 329% (gấp 4 lần) so với cùng kỳ năm 2021.

Cao su Phước Hòa (PHR) báo lãi quý II giảm sâu tới 76% còn 8,8 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: báo cáo tài chính quý II/2022 của Cao Su Phước Hòa.

Công ty có thuyết minh khoản tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm là tiền đền bù, hỗ trợ thiệt hại theo Quyết định về việc Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III của UBND thị xã Tân Uyên và UBND huyện Bắc Tân Uyên khi bàn giao đất để thực hiện dự án.

Quy mô tài sản công ty mẹ đến cuối tháng 6/2022 giảm nhẹ so với đầu năm, đạt 3.300 tỷ đồng. Tài sản dài hạn chiếm 70% với 2.308 tỷ đồng, trong đó 1.475 tỷ đồng là đầu tư tài chính dài hạn. Riêng đầu tư vào công ty con là 1.297 tỷ đồng, trong đó, đầu tư vào Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa Kampongthom là 918 tỷ đồng.

Về tài sản ngắn hạn, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng nhẹ lên hơn 555 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 26% về 130 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm 29% về 145 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tính đến 30/6 vay nợ ngắn hạn giảm 35% còn 454,3 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn với 209,4 tỷ đồng (tăng 102% so với đầu năm). Nợ dài hạn gần như đi ngang với 88 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tạm đóng cửa phiên sáng 13/7, cổ phiếu PHR đứng ở mức 65.400 đồng/cp (giảm 1,36%).


An Vũ