Cao su Phước Hòa (PHR): Lợi nhuận quý I/2022 tăng đột biến, đặt mục tiêu quý II lãi 220 tỷ đồng, gấp 4,8 lần

10/05/2022 07:11 GMT+7
Cao su Phước Hòa (PHR) báo lãi quý I tăng tới 238,3% lên 299,1 tỷ đồng.

Công ty CP Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) đã công bố Báo cáo tài chính quý I/2022 với doanh thu đạt 365,5 tỷ đồng, tăng 30,5% lên 365,5 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 22% về còn 15,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp đạt 57,1 tỷ đồng, giảm 7,3% so với cùng kỳ; lãi công ty liên doanh, liên kết giảm 27,7%, tương ứng giảm 10,25 tỷ đồng về 26,79 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 23,1%, tương ứng giảm 5,88 tỷ đồng về 19,54 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng đột biến thêm 280,48 tỷ đồng lên 282,75 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Kết thúc quý I, Cao su Phước Hòa (PHR) báo lãi quý I tăng tới 238,3% lên 299,1 tỷ đồng.

Cao su Phước Hòa (PHR): Lợi nhuận quý I/2022 tăng đột biến, đặt mục tiêu quý II lãi 220 tỷ đồng, gấp 4,8 lần - Ảnh 1.

PHR ghi nhận lợi nhuận khác đột biến trong quý I/2022.

Theo thuyết minh Báo cáo tài chính, trong kỳ công ty ghi nhận thu tiền bồi thường thực hiện dự án KCN là 289,4 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận, đây là tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi bàn giao đất thực hiện dự án KCN VSIP 3.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản công ty tăng 1,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 110,3 tỷ đồng lên 6.137,4 tỷ đồng lên 6.137,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.216,8 tỷ đồng, chiếm 36,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.716,3 tỷ đồng, chiếm 28% tổng tài sản và các tài sản khác.

Mới đây, HĐQT Cao su Phước Hòa đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư quý II. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ cao su đạt 6.743 tấn mủ quy khô, thực hiện 19,21% kế hoạch năm; giá bán bình quân 41 triệu đồng/tấn. Doanh thu công ty mẹ 486,5 tỷ đồng, thực hiện 21,6% kế hoạch năm; lãi trước thuế 220 tỷ đồng, thực hiện 24,5% kế hoạch năm. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu công ty mẹ tăng 39% và lợi nhuận trước thuế gấp 4,8 lần.

Trong quý I, nhờ nhận tiền đền bù hỗ trợ thiệt hại khi bàn giao đất thực hiện dự án khu công nghiệp VSIP 3 hơn 289 tỷ đồng, doanh nghiệp báo lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, gấp 11,3 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 240 tỷ đồng, gấp 11,3 lần.

Năm 2022, doanh nghiệp lên kế hoạch tổng doanh thu công ty mẹ đạt 2.253 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 744 tỷ đồng; lần lượt tăng 26% và gấp 2,2 lần năm 2021. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 40%.

Năm 2021, công ty mẹ Cao su Phước Hòa báo cáo doanh thu tăng 38% đạt 1.464 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 65% xuống 330 tỷ đồng. Nguyên nhân là do không được hưởng khoản tiền bồi thường thiệt hại khi bàn giao đất làm khu công nghiệp đột biến như năm 2020.

Với kết quả này, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức 2021 tỷ lệ 25% vốn điều lệ, tương đương số tiền thanh toán 339 tỷ đồng.


An Vũ (t/h)