CEO Group lỗ quý thứ 3 liên tiếp trong năm 2021

29/10/2021 08:48 GMT+7
CTCP Tập đoàn C.E.O (HNX: CEO) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với doanh thu thuần chỉ 124 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ. CEO lỗ ròng 59 tỷ đồng trong khi cùng kì lãi 7 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 45% về 11 tỷ đồng; chi phí tài chính lãi vay tăng 7% lên 33 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 93%, còn 1 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 39 tỷ đồng, giảm 31%.

Kết quả CEO lỗ gộp 59 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 7 tỷ đồng. Đánh dấu quý thứ 3 liên tiếp thua lỗ của CEO trong năm 2021.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu CEO đạt 406 tỷ đồng, giảm 40,5%. Khấu trừ chi phí, CEO lỗ sau thuế 224 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng gấp đôi con số lỗ cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2021, CEO đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 80 tỷ đồng. Tuy nhiên, với kết quả kinh doanh như trên, CEO khó hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đặt ra.

CEO Group lỗ quý thứ 3 liên tiếp trong năm 2021 - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, kinh doanh trì trệ khiến dòng tiền kinh doanh trong kỳ cũng chuyển từ dương 112 tỷ sang âm hơn 144 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư tài chính cũng âm 81 tỷ. Theo đó, dòng tiền thuần trong kỳ của CEO đang âm hơn 169 tỷ đồng. 

Tính tại ngày 30/9, tổng tài sản CEO có hơn 7.011 tỷ đồng, giảm 400 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh nghiệp có 702 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng nhẹ 40 tỷ đồng so, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang với 610 tỷ đồng.

Danh mục tiền giảm từ 229 tỷ đồng về còn 59 tỷ đồng; Chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn hơn 2.236 tỷ đồng, tập trung tại dự án Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City 2.169 tỷ đồng.

CEO còn 3.783 tỷ đồng nợ phải trả. Trong đó vay nợ gần 2.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu CEO hiện đang bị cảnh bảo, kết thúc phiên giao dịch ngày 28/10 giao dịch ở ngưỡng 11.800 đồng/cp, tăng 1,72% so với phiên giao dịch liền kề. 

Q.D