Chân dung tân Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Thanh Bình

26/05/2023 16:14 GMT+7
Tại Đại hội đồng cổ đông PV GAS năm 2023, ông Nguyễn Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS, HoSE: GAS) vừa tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên với nhiều nội dung quan trọng được thông qua.

Trong đó, đáng chú ý là bầu lãnh đạo cấp cao của PV GAS. Theo đó, Đại hội đã bầu ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Tổng giám đốc PV GAS và ông Phạm Văn Phong – Phó Tổng giám đốc PV GAS làm thành viên HĐQT PV GAS; và ông Đỗ Đông Nguyên được Đại hội bầu lại vào vị trí thành viên độc lập HĐQT PV GAS.

Hội đồng Quản trị PV GAS cũng đã tổ chức họp để bầu ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bổ nhiệm ông Phạm Văn Phong giữ chức Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc PV GAS.

Chân dung tân Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Thanh Bình - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Bình được bầu giữ chức HĐQT PV GAS

Ông Nguyễn Thanh Bình sinh ngày 18/9/1977, cử nhân quản trị kinh doanh ngoại thương, thạc sỹ kinh doanh quốc tế.

Giai đoạn từ tháng 10/2000 đến tháng 3/2001, ông Bình là chuyên viên xuất nhập khẩu tại Công ty Xuất nhập Khẩu Thương mại và Du lịch Sovilaco (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội).

Từ tháng 6/2001 đến tháng 9/2003, ông là học viên cao học Trường Đại học Monash, Tp. Melbourne, Bang Victoria, Australia

Sau đó, ông công tác tại Tổng công ty cổ phần vận tải Dầu khí (PV Trans) đến tháng 9/2009.

Từ tháng 10/2009 - 3/2015, ông là Trưởng ban Nhập khẩu và Phát triển thị trường, PV GAS. Đến tháng 7/2019 ông giữ chức Giám đốc Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí, PV GAS. Và từ 7/2019 đến khi đảm nhận vị trí Chủ tịch, ông giữ chức Phó Tổng giám đốc PV GAS.

Tại thời điểm cuối năm 2022, ông Nguyễn Thanh Bình không sở hữu cổ phần tại PV GAS.

Ông Phạm Văn Phong được bầu giữ chức Tổng Giám đốc PV GAS. Ông Phong sinh năm 1977, là tiến sỹ Kỹ thuật Hoá học. Trước khi được bổ nhiệm, ông cũng giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc PV GAS. Trước đó, ông cũng có nhiều năm công tác tại PVN và đảm nhiệm các chức vụ quản lý tại công ty con của PV GAS (Công ty cổ phần LNG VIETNAM).O.L