PV Gas D (PGD) lên kế hoạch lợi nhuận 2023 giảm gần 1 nửa

22/02/2023 15:04 GMT+7
Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HoSE: PGD) vừa công bố Nghị quyết HĐQT chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2023, dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Trước đó, PGD vừa ghi nhận một năm 2022 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc so với năm trước khi lãi sau thuế tăng trưởng hơn 60%.

Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HoSE: PGD) công bố nghị quyết HĐQT chấp thuận kế hoạch năm 2023, với những chỉ tiêu sụt giảm mạnh so với năm trước.

Công ty con của PV Gas (PGD) lên kế hoạch lợi nhuận 2023 giảm tới gần 1 nửa - Ảnh 1.

Chỉ tiêu tài chính của PGD trong năm 2023

Cụ thể, PGD đặt mục tiêu tổng sản lượng đạt 1.070,6 triệu Sm3 khí, trong đó miền Nam là 950,6 triệu Sm3, miền Bắc là 120 triệu Sm3.

Về doanh thu, PGD đặt mục tiêu 2023 đạt 9,596 tỷ đồng, giảm 14% so với thực hiện 2022; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 267 tỷ đồng và 213.6 tỷ đồng, tương ứng giảm 48% so với năm trước. Tổng chi phí dự tính là 467.1 tỷ đồng.

Về kế hoạch xây dựng và mua sắm trang thiết bị, Công ty dự tính giải ngân 12,5 tỷ đồng (từ vốn chủ sở hữu), trong đó mua sắm trang thiết bị chiếm 11,5 tỷ đồng. Về cổ tức, PGD dự kiến chi 180 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông năm 2022 theo tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phiếu).

Công ty con của PV Gas (PGD) lên kế hoạch lợi nhuận 2023 giảm tới gần 1 nửa - Ảnh 2.

Kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị của PGD

Ngoài ra, công ty sẽ phối hợp với PV Gas/PV GAS LNG/DAK trong công tác chạy thử và vận hành thương mại kho chứa LNG 1 MMTPA tại Thị Vải, sẵn sàng phương án cấp khí cho khách hàng từ nguồn LNG nhập khẩu.

Công ty cũng dự kiến khảo sát, nghiên cứu hệ thống nhiên liệu Propane/LPG cung cấp cho các khách hàng tại KCN Phú Mỹ - Mỹ Xuân - Gò Đầu và KCN Tiền Hải, Thái Bình. Phối hợp với PV Gas nghiên cứu phương án cấp khí ổn định tại Bắc Bộ sau năm 2025. Triển khai và chuẩn bị triển khai các dự án có trong kế hoạch, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, góp phần gia tăng sản lượng khí tiêu thụ.

Nhìn lại năm 2022, PGD ghi nhận một năm doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc so với năm trước. Tổng doanh thu thuần đạt 11.274 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 63% so với cùng kỳ lên mức 413 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/02, giá cổ phiếu PGD giảm 1,82% so với phiên giao dịch liền lề (tương ứng giảm 600 đồng), hiện đang ở mức 32.300 đồng/ cổ phiếu.

Phương Thảo