Chi phí nguyên liệu tăng vọt, đè bẹp lợi nhuận quý IV của DAP Vinachem (DDV)

19/01/2022 07:20 GMT+7
Quý IV/2021, DAP Vinachem (UPCoM: DDV) báo lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 33 tỷ đồng, giảm 41,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Công ty CP DAP Vinachem (UPCoM: DDV) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV năm 2021. Cụ thể, doanh thu trong kỳ đạt 720 tỷ đồng, nhích nhẹ so với cùng kỳ.

Giá vốn tăng 9% lên 638 tỷ đồng cho chi phí đầu vào như lưu huỳnh, quặng apatit, amoniac tăng lần lượt 178,7%, 20% và 119%. Theo đó, lợi nhuận gộp đạt 82 tỷ đồng giảm 33%, biên lợi nhuận gộp giảm từ 17,3% xuống 11,4%.

Chi phí tăng vọt đè bẹp lợi nhuận quý IV của DAP Vinachem (DDV) - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính quý IV của DDV.

Chi phí bán hàng giảm từ 4,2 tỷ xuống 2,3 tỷ đồng (giảm 52%) do giảm chi phí vận chuyển và phí ủy thác xuất khẩu khi sản lượng tiêu thụ giảm. Tuy nhiên, chi phí quản lý tăng 19% khi phát sinh chi phí liên quan công tác chống dịch Covid-19 và tổng kết hoàn thành kế hoạch thi đua cả năm.

Kết thúc quý IV, báo lãi sau thuế đạt 33 tỷ đồng, giảm 41,8% so với cùng kỳ năm trước. 

Lũy kế năm 2021, DAP Vinachem ghi nhận doanh thu tăng 53% lên 2.878 tỷ đồng, lãi sau thuế gấp 6 lần lên 192 tỷ đồng. 

Doanh nghiệp vượt 182% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm (68 tỷ đồng).

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của DAP Vinachem tăng 21% lên 1.852 tỷ đồng so với đầu năm. Phải thu ngắn hạn khách hàng giảm mạnh từ 168 tỷ về 60 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng mạnh từ 218 tỷ lên 511 tỷ đồng. Nhờ lãi lớn năm 2021, hiện DAP Vinachem lỗ lũy kế 9,7 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên ngày 18/1, cổ phiếu DAP đứng ở mức 18.800 đồng/cổ phiếu, tăng nhẹ.


O.L