Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi điểm chỉ những khiếm khuyết của Sở TNMT

02/05/2023 12:06 GMT+7
Biểu dương sự nỗ lực của Sở TNMT, đã mang lại kết quả tốt, góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra, tuy nhiên người đứng đầu chính quyền Quảng Ngãi cũng đã chỉ ra những khiếm khuyết, bất cập còn tồn tại trong quá trình điều hành, thực hiện nhiệm vụ mà Sở TNMT cần phải nhanh chóng khắc phục, sửa chữa.

Nhiều cố gắng, nỗ lực để vượt khó

Sáng 2/5, theo thông tin PV Etime thu thập, chính quyền Quảng Ngãi đã phát đi thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, sau khi chủ trì cuộc họp với Sở TNMT, về nhiệm vụ công tác của sở này năm 2023.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi điểm chỉ những khiếm khuyết của Sở TNMT
 - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh. Ảnh: Công Hoàng.

Nhận xét và đánh giá kết quả đã làm được trong 2 năm qua (2021 – 2022), người đứng đầu chính quyền Quảng Ngãi, đã biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực của Sở TNMT, góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra.

Trong đó đáng chú ý là Sở TNMT, thực hiện tốt về công tác quy hoạch thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành để cùng các sở, ban ngành hoàn thiện Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045, Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, đáp ứng kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền, giải quyết tốt các vướng mắc, tồn tại đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, các dự án đầu tư bất động sản...

Quyết liệt tháo gỡ các khó khăn về các sai phạm mà các cơ quan thanh tra, kiểm toán đã chỉ ra trong thời gian qua, góp phần khơi thông điểm nghẽn về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp, gián tiếp tổ chức công tác bồi thường GPMB các dự án lớn và cần phải khẩn trương, như dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi điểm chỉ những khiếm khuyết của Sở TNMT
 - Ảnh 3.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi điểm chỉ những khiếm khuyết của Sở TNMT
 - Ảnh 4.

Sở TNMT đã trực tiếp, gián tiếp tổ chức công tác bồi thường GPMB tốt dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Sở TNMT đã tích cực tổ chức kiểm tra, thanh tra, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong nhiều năm qua của ngành tài nguyên và môi trường; tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường, đặc biệt là xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công tác đánh giá tác động môi trường…

Những tồn tại cần khắc phục.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, cũng đã chỉ ra tồn tại, hạn chế của Sở TNMT trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi điểm chỉ những khiếm khuyết của Sở TNMT
 - Ảnh 5.

Thiếu định hướng về khoảng sản làm vật liệu xây dựng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong nhân dân. Ảnh: Công Hoàng.

Đơn cử hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao của Sở TNMT, đạt chất lượng chưa đồng đều giữa các lãnh đạo của sở và các đơn vị trực thuộc sở.

Tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, gây khó dễ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn; sự phối hợp giữa Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, với Phòng TNMT chưa đồng bộ, kịp thời, chưa chặt chẽ trong quá trình giải quyết hồ sơ công việc liên quan. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản còn bất cập, thiếu định hướng về khoảng sản làm vật liệu xây dựng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong nhân dân.

Công tác xác định giá đất để làm cơ sở đấu giả các dự án đã giải phóng mặt bằng còn chậm; các dự án giao Trung tâm Phát triển quỹ đất triển khai thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất đều không đạt chỉ tiêu, kế hoạch được giao...

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi điểm chỉ những khiếm khuyết của Sở TNMT
 - Ảnh 7.

Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Vì vậy người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu trong thời gian đến, Sở TNMT cần nhanh chóng khắc phục những tồn tại; nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới trong công tác tổ chức, tham mưu, tổng hợp để thực hiện và đạt kết quả tốt các nhiệm vụ được giao, vì mục tiêu chung là phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Công Hoàng