Chứng khoán VIX báo lãi ròng 6 tháng đầu năm 2021 đạt 426 tỷ đồng, gấp 9 lần so với cùng kỳ

19/07/2021 11:32 GMT+7
Kết thúc quý II/2021, VIX báo lãi trước thuế 131 tỷ đồng, tăng 44%, lãi ròng 108 tỷ đồng, tăng 52% so với quý II/2021.

CTCP Chứng khoán VIX (HOSE: VIX) vừa công bố bào cáo tài chính riêng quý II/2021 với doanh thu đạt 356 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, lãi bán các tài sản chính FVTPL tăng mạnh từ 19 tỷ đồng lên 292 tỷ đồng; Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản chính FVTPL tăng 44%, lên ngưỡng 71 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu và doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đều tăng mạnh. 

Song song với đó, chi phí hoạt động tài chính cũng tăng mạnh 44% lên mức 206 tỷ đồng.

Chứng khoán VIX báo lãi ròng 6 tháng đầu năm 2021 đạt 426 tỷ đồng, gấp 9 lần so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính hơn 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ hơn 100 triệu đồng. Chi phí tài chính tăng mạnh từ 5 tỷ lên 12 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Chi phí quản lý công ty chứng khoán cũng tăng gấp 2 lên 7 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Kết thúc quý II/2021, VIX báo lãi trước thuế 131 tỷ đồng, tăng 44%, lãi ròng 108 tỷ đồng, tăng 52% so với quý II/2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, VIX ghi nhận doanh thu đạt 867 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi ròng đạt 426 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 46 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của VIX có hơn 2.920 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Chiếm phần nhiều là tài sản ngắn hạn với 2.899 tỷ đồng.

Trong đó, tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK tăng từ 55 tỷ đồng lên 87 tỷ đồng; các khoản cho vay tăng 303 tỷ đồng so với đầu năm, lên 1.199 tỷ đồng; các khoản phải thu cũng tăng mạnh từ 21 tỷ lên 263 tỷ đồng. 

Nợ phải trả của VIX tăng gấp đôi so với đầu năm, lên 745 tỷ đồng. 

Quang Dân