Chuyển dịch từ nông sản thuần túy sang chăn nuôi, BAF Việt Nam báo lãi ròng tăng 731% sau 9 tháng

31/10/2021 10:14 GMT+7
Năm 2021, BAF chuyển dịch mạnh mẽ từ hoạt động kinh doanh nông sản thuần túy sang ngành chính là chăn nuôi nên tỷ suất lợi nhuận cũng tăng theo.

CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (OTC: BAF) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần tăng gấp 2 so với cùng kỳ, lên 3.814 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng nhanh 123%, khiến lãi gộp doanh nghiệp chỉ đạt 72 tỷ đồng, tăng 57%.

Trong kỳ, Doanh thu họat động tài chính quanh quẩn mức dưới 1 tỷ đồng; chi phí lãi vay giảm 92% về còn 2 tỷ; chi phí bán hàng và chi phí doanh nghiệp lần lượt tăng mạnh 869% và 207%.

Kết quả, doanh nghiệp báo lãi ròng 44 tỷ đồng, tăng 368% so với cùng kỳ. 

Chuyển dịch từ nông sản thuần túy sang chăn nuôi,  BAF Việt Nam báo lãi ròng tăng 731% sau 9 tháng - Ảnh 1.

Giải trình thêm cho kết quả kinh doanh, phía BAF cho biết, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 và  yếu tố không thuận lời từ thị trường thịt lợn nhưng do kiểm soát được chi phí cũng như đảm bảo được năng suất đàn lợn nên kết quả kinh doanh hợp nhất vẫn ghi nhận được kết quả tích cực.

Mặt khác, do năm 2021, BAF chuyển dịch mạnh mẽ từ hoạt động kinh doanh nông sản thuần túy sang ngành chính là chăn nuôi nên tỷ suất lợi nhuận cũng tăng theo.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, BAF ghi nhận 9.065 tỷ đồng doanh thu, tăng 8% so với năm 2020. Lãi sau thuế đạt 245 tỷ đồng, tăng 731%.

Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản BAF có hơn 7.483 tỷ đồng, tăng 2.200 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng nói, phần lớn tài sản lại nằm bên ngoài công ty.

Theo đó, các khoản phải thu ngắn hạn lên đến 4.814 tỷ đồng, tăng 1.233 tỷ đồng, tương đương 34% so với hồi đầu năm và chiếm tới 64% tổng tài sản.

Hàng tồn kho 1.186 tỷ đồng, chủ yếu là hàng hóa và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ 85 tỷ đồng lên 541 tỷ đồng. Trong đó, BAF đang nắm giữ 2,6 triệu cổ phần Cảng Quảng Ninh với giá trị hơn 65 tỷ đồng.

Nợ phải trả BAF là 6.106 tỷ đồng, tăng gần 1.500 đồng so với đầu năm. Chiếm phần lớn là các khoản phải trả người bán ngắn hạn với 5.618 tỷ đồng. 


 

Quang Dân