Coteccons báo lỗ quý đầu tiên sau một năm về tay Kusto

31/10/2021 00:11 GMT+7
CTCP Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần giảm 61% so với cùng kỳ, đạt 1.070 tỷ đồng. Doanh nghiệp báo lỗ ròng 12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 89 tỷ đồng. Đây cũng là quý đầu tiên CTD thua lỗ sau một năm về tay Kusto.

Giải trình cho biến động kết quả kinh doanh trong kỳ, phía CTD cho biết, giá cả nguyên vật liệu xây dựng leo thang cùng với diễn biến dịch bệnh đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới lĩnh vực bất động sản nói chung và ngành xây dựng nói riêng.

Quý III, dưới tác động của dịch bệnh và giá nguyên vật liệu, doanh thu mảng xây dựng CTD giảm mạnh 61,43%, biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ 5,9 % xuống 1,6%.

Báo cáo tài chính quý III/2021 của Coteccons thông tin thêm, trong kỳ dù doanh thu tài chính tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái do khoản lãi chậm thanh toán hơn 29 tỷ nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp đã ăn mòn lợi nhuận khiến Coteccons lỗ ròng gần 12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 89 tỷ đồng. Đây cũng là quý đầu tiên CTD thua lỗ sau một năm về tay Kusto.

Coteccons báo lỗ quý đầu tiên sau một năm về tay Kusto - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính CTD.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, CTD ghi nhận 6.189 tỷ đồng doanh thu, giảm 40% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 88 tỷ đồng, giảm 76%. Như vậy, Coteccons mới thực hiện được 35,5% mục tiêu doanh thu và chưa tới 25% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021.

Tính đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản CTD có hơn 13.011 tỷ đồng, giảm hơn 1.100 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kì hạn là 2.990 tỷ đồng, giảm 11,4% .

Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm từ 7.562 tỷ đồng xuống còn 6.318 tỷ đồng. Tuy nhiên khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng từ 494 tỷ đồng lên 550 tỷ đồng.

Khoản phải thu về cho vay tăng đột biến từ 262 tỷ đồng hồi đầu năm lên 719 tỷ đồng. Theo thuyết minh thì đây là các khoản đầu tư trái phiếu vào CTCP Thiết bị điện (HOSE: THI - Thibidi), Novaland HOSE: NVL), CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase - HOSE: BWE) và Vinpearl.Quang Dân