Cổ đông lớn nhất muốn đưa người vào Ban kiểm soát Biwase (BWE)

22/03/2023 07:28 GMT+7
Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, HoSE: BWE) vừa bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đại hội dự kiến diễn ra ngày 31/3 tại Bình Dương.

Cụ thể, nhóm cổ đông lớn nhất là Công ty CP Nước Thủ Dầu Một (HoSE: TDM) hiện nắm 37,42% vốn tại Biwase đã đề cử bà Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1984) vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Biwase, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trước đó, Biwase cho biết dự kiến miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Tăng Tố Vân (SN 1972) với lý do cá nhân.

Một nội dung khác là công ty bổ sung chỉnh sửa điều lệ về ngành nghề kinh doanh với lý do điều chỉnh để nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia thị trường. Đồng thời, sửa ngành nghề để bổ sung cho phù hợp với hoạt động chi nhánh xử lý chất thải…

Năm 2023, lãnh đạo Biwase dự trình mục tiêu doanh thu 3.970 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ít nhất 720 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,9% và giảm 3,6% so với thực hiện năm trước. Trong đó, tỷ lệ thất thoát nước dự kiến dưới 5%, nước thương phẩm tối thiểu 186 triệu m3. Cổ tức dự kiến tối thiểu 13% vốn điều lệ.

Đối với lĩnh vực cấp nước, Biwase sẽ đầu tư tuyến ống đưa nước về vùng sâu đang phát triển. Tổ chức triển khai đầu tư mở rộng, nâng công suất tại các nhà máy. Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện và trình duyệt giá nước sạch.

Đối với lĩnh vực xử lý rác thải, công ty sẽ nghiên cứu mở rộng thị trường ở những nơi chiến lược; hoàn thành đưa dự án xử lý rác thải giai đoạn 4 có phát điện vào sử dụng; quyết tâm đưa vào sử dụng lò đốt rác phát điện CS 5MW đi vào hoạt động trong năm nay. Ngoài ra, công ty sẽ trình phương án đơn giá dịch vụ thoát nước thải sinh hoạt,...

Nhằm đảm bảo nguồn tài chính phục vụ nhu cầu sản xuất và nhu cầu đầu tư nâng công suất tại các công ty con, công ty liên kết, công ty cấp nước mà Biwase tham gia góp vốn, HĐQT chuẩn bị trình phương án tăng vốn điều lệ hoặc huy động vốn bằng hình thức khác phù hợp ngay trong năm 2023 này. Biwase hiện có vốn điều lệ 1.929 tỷ đồng.

Về hoạt động M&A, Biwase đang hoàn thiện các hồ sơ pháp lý để thanh toán và chuyển chủ sở hữu các công ty mua lại của DNP Water ở Long An, Quảng Bình. Nếu có cơ hội tốt, Biwase cũng sẽ đầu tư vào lĩnh vực cấp nước, rác thải tại những nơi có tiềm năng.

Một nội dung đáng chú ý mà BWE sẽ trình cổ đông là việc đổi tên Công ty. Cụ thể, HĐQT sẽ trình cổ đông đổi tên Công ty thành CTCP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương với lý do để đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động và phù hợp với sự tăng trưởng của Công ty trong thời gian tới.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/3, cổ phiếu BWE tăng 0,23% lên 44.100 đồng/cp.


An Vũ
Cùng chuyên mục