“Cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam còn rất nhiều”

19/04/2021 15:43 GMT+7
“Cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam còn rất nhiều”
Tiến sĩ Vũ Quang Đông, Tổng Giám Đốc của VCBF
Tổng Giám đốc Quỹ VCBF cho rằng, ở góc độ đầu tư, kịch bản năm 2021 sẽ không lặp lại như năm 2018. Thị trường chứng khoán 2021 sẽ phát triển bền vững hơn và không có biến động đột ngột giảm mạnh như năm 2018, cũng không tăng trưởng mạnh như quá trình hồi phục của năm 2020.

Công ty Liên Doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng Khoán Vietcombank (VCBF) đã tổ chức thành công Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2021 của các Quỹ mở bao gồm Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF, Quỹ Đầu tư Cổ phiếu hàng đầu VCBF và Quỹ Đầu tư Trái phiếu VCBF với hình thức trực tuyến.

Tại Đại hội, công ty VCBF đã cập nhật triển vọng thị trường, chiến lược đầu tư, cũng như kết quả hoạt động của các Quỹ mở của VCBF.

Lợi nhuận của Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đã đạt trung bình 12%/năm kể từ khi thành lập ngày 24/12/2013 tính đến 31/03/2021. Quỹ Đầu tư Cổ phiếu hàng đầu VCBF đạt lợi nhuận trung bình 13,9%/năm kể từ khi thành lập ngày 22/08/2014 tính đến 31/03/2021. Quỹ Đầu tư Trái phiếu VCBF đạt lợi nhuận trung bình 6%/năm kể từ khi thành lập ngày 09/08/2019 tính đến 31/03/2021.

Tại Đại hội Nhà Đầu tư Thường niên, Tiến sĩ Vũ Quang Đông, Tổng Giám Đốc của VCBF cho biết, VCBF sẽ vẫn kiên định với nguyên tắc đầu tư tiếp cận theo hướng từ doanh nghiệp đi lên và đảm bảo rằng các quyết định đầu tư được quyết định một cách cẩn trọng và có xem xét trong một môi trường vĩ mô tổng thể.

Ông Đông đánh giá, trong năm 2021, thị trường tài chính sẽ có những rủi ro và lợi thế nhưng vẫn tiếp tục được ổn định. Lạm phát sẽ nằm trong kiểm soát của chính phủ. Ngoài ra, ông Đông tin rằng sự hồi phục của nền kinh tế Mỹ, nền kinh tế có vai trò sống còn đối với nền kinh tế toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, sẽ diễn ra nhanh hơn dự kiến và tốc độ tiêm chủng Vắc xin Covid-19 nhanh hơn so với kế hoạch đặt ra. Những rủi ro về thương mại và đặc biệt là những rủi ro về thương mại đối với Mỹ sẽ được giảm thiểu dưới chính quyền Mỹ mới cũng như các yếu tố về chính trị cũng sẽ nâng vị thế của Việt Nam và làm dịu đi những căng thẳng về mối quan hệ tài chính và tiền tệ giữa Việt Nam và Mỹ.

Qua quan sát, VCBF thấy rằng một số ngành nghề của Việt Nam đã phục hồi theo đúng dự kiến như ngành may mặc và xuất khẩu nông nghiệp. Một số ngành sản xuất công nghiệp và xây dựng cũng sẽ có thể phục hồi nhanh hơn dự kiến khi đầu tư công diễn ra trên khắp thế giới. 

Cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam còn rất nhiều. Khi nền kinh tế thế giới phục hồi cũng như căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp diễn thì Việt Nam sẽ được hưởng lợi trong trung hạn vì có sự phục hồi kinh tế đi trước. Và như vậy, ông Đông cho rằng, kịch bản năm 2021 sẽ không lặp lại như năm 2018. Thị trường chứng khoán 2021 sẽ phát triển bền vững hơn và không có biến động đột ngột giảm mạnh như năm 2018 và cũng không tăng trưởng mạnh như quá trình hồi phục của năm 2020.

Trong quý 1 năm 2021, Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đạt lợi nhuận 6,9%, Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đạt 10,7% và Quỹ Đầu tư Trái phiếu VCBF đạt 1,6%. Ba Quỹ mở này của VCBF đang quản lý tổng tài sản gần 600 tỷ đồng của gần 3.000 nhà đầu tư tính đến ngày 31/03/2021.

Q. Nguyễn