Cổ phiếu ABT "tím lịm" sau khi Thủy sản Bến Tre báo lãi tăng đột biến lên 14,7 tỷ, gấp gần 10 lần

07/02/2022 18:16 GMT+7
Kết thúc quý IV/2021, Thủy sản Bến Tre (ABT) báo lãi 14,7 tỷ đồng, tăng 9,8 lần so với cùng kỳ năm 2020. Chốt phiên ngày 7/2, cổ phiếu SBT "tím ngắt" với giá 37.200 đồng/cổ phiếu, tăng 6,9%.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HoSE: ABT) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 với doanh thu thuần đạt 130,8 tỷ đồng, tăng gần 69% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng thấp hơn nên lợi nhuận gộp trong kỳ tăng 3,4 lần lên 33,3tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 12,6% lên 25,5%.

Doanh thu tài chính tăng 4,2 lần lên 1,5 tỷ đồng; chi phí bán hàng cũng tăng vọt 225% lên 13 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 36%.

Cổ phiếu ABT "tím lịm" sau khi Thủy sản Bến Tre báo lãi tăng đột biến lên 14,7 tỷ, gấp gần 10 lần - Ảnh 1.

Nguồn báo cáo tài chính của Thủy sản Bến Tre

Kết thúc quý IV/2021, Thủy sản Bến Tre báo lãi 14,7 tỷ đồng, tăng 9,8 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Theo giải trình, lợi nhuận sau thuế tăng do Thủy sản Bến Tre Công ty cải tiến nhiều khâu trong sản xuất làm cho giá thành sản phẩm giảm, bên cạnh đó giá bán cũng tăng so vói cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 2021, doanh thu Thủy sản Bến Tre đạt 341,6 tỷ đồng tăng 7%, lợi nhuận sau thuế đạt 33,8 tỷ đồng, tăng 133% so với năm 2020. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 11,6% lên 18,9%.

Thủy sản Bến Tre không hoàn thành mục tiêu doanh thu nhưng vượt 4,5% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Thủy sản Bến Tre đạt 594,3 tỷ đồng, tăng 9,3% so với đầu năm, trong đó hàng tồn kho đạt 176,6 tỷ đồng chiếm gần 30%; đầu tư tài chính dài hạn đạt 187,2 tỷ đồng, chiếm 31,5%. Nợ phải trả tính đến cuối năm 2021 là 164,2 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm tới 97%.

Thủy sản Bến Tre là đơn vị chuyên nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản, thị trường chính gồm EU, Nhật và Trung Quốc. Trong chiến lược trung và dài hạn, doanh nghiệp sẽ duy trì sản xuất động thời 2 nhóm sản phẩm nghêu và cá tra, mở rộng chủng loại cùng số lượng các mặt hàng chế biến có giá trị gia tăng và hàng có chứng nhận.

Chốt phiên ngày 7/2, cổ phiếu SBT "tím ngắt" với giá 37.200 đồng/cổ phiếu, tăng 6,9%.


Ong Lý