Con trai ông Lê Thanh Thuấn được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT IDI

29/05/2023 15:14 GMT+7
Ông Lê Tuấn Anh sinh năm 1994, trình độ thạc sỹ kinh tế, con trai ông Lê Thanh Thuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Sao Mai (Công ty mẹ của Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI).

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (HoSE: IDI) đã lên kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu dự kiến 8.133 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 186 tỷ đồng, giảm 66,7% so với thực hiện trong năm 2022.

Về phương án chi trả cổ tức, năm 2022 Đại hội nhất trí không chi trả mà dùng lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo lãnh đại IDI, quyết định này sẽ đảm bảo an ninh tài chính cho công ty trong công cuộc phòng chống suy thoái kinh tế, đồng thời, tránh pha loãng cổ phiếu khi công ty chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Được biết, trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, cổ đông IDI đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 30%.

Năm 2023, mức cổ tức dự kiến sẽ từ 5% đến 10%, hình thức chi trả là tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Tại Đại hội, cổ đông cũng đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Chung (đã nộp đơn xin từ nhiệm ngày 23/3). Đồng thời, cổ đông thông qua tờ trình bầu bổ sung ông Lê Tuấn Anh vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT thay thế cho ông Lê Văn Chung.

Ông Lê Tuấn Anh sinh năm 1994, trình độ thạc sỹ kinh tế là con trai ông Lê Thanh Thuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Sao Mai (Công ty mẹ của IDI).

Trong quý I/2023 với doanh thu thuần đạt 1.762 tỷ đồng, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2022. Về cơ cấu, doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm cá tra đạt 809,7 tỷ đồng, giảm 7,4%; doanh thu bán bột cá, mỡ cá đạt 664,3 tỷ đồng, giảm 6,2%; hàng hóa, thức ăn chăn nuôi đạt 273,3 tỷ đồng, giảm 0,1%; cung cấp dịch vụ đạt 16,6 tỷ đồng, giảm 21%.

Lãi sau thuế quý đầu năm của IDI báo đạt 17,5 tỷ đồng, giảm 91,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến ngày 31/3/2023, tài sản của IDI ở mức 8.200 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận 425,3 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 1.106 tỷ đồng, tăng 62,5% so với ngày đầu năm 2023; phải thu khách hàng đạt 1.518 tỷ đồng, tăng 8,7%. Hàng tồn kho đạt 1.413,8 tỷ đồng, giảm 7,9%.

Nợ phải trả của IDI đạt 4.816 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 4.640 tỷ đồng. Trong đó, phải trả người bán đạt 244,6 tỷ đồng, giảm 34%; vay ngắn hạn tăng 5,2% lên 4.083 tỷ đồng; vay dài hạn giảm 8,7% xuống 176,4 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của IDI đến ngày 31/3 đạt 3.373 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch chiều 29/5, cổ phiếu IDI tăng trần lên 12.300 đồng/cp.


O.L