IDI chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

23/02/2023 07:39 GMT+7
Ngày 15/3, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia – IDI (HoSE: IDI) sẽ chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Theo đó, dự kiến trong tháng 4/2023, IDI sẽ tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ngày đăng ký cuối cùng tham gia cuộc họp là ngày 15/3/2023.

Công ty dự kiến trình cổ đông Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2023 …

Trong tháng 9/2022, IDI thực hiện chốt danh sách cổ đông nhận chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%/cổ phiếu, tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu. Năm 2022 là năm đầu tiên IDI thực hiện trả cổ tức sau 3 năm “vắng bóng” (lần gần nhất vào tháng 9/2019). Nguồn vốn thực hiện sẽ được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2021 của doanh nghiệp.

Trong quý IV/2022, Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia – IDI ghi nhận doanh thu đạt 1.708,6 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng 25%, đạt 1.565 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 143 tỷ đồng, giảm 11%. Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 11,5% về còn 8,4%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 45,5% so với cùng kỳ, lên 45,66 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 141,8%, lên 103,64 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gần 3 lần, đạt 21 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của IDI đạt 25,1 tỷ đồng, giảm 70,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Luỹ kế trong năm 2022, IDI ghi nhận doanh thu đạt 7.930,52 tỷ đồng, tăng 38,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 559,22 tỷ đồng, tăng 290,2% so với cùng kỳ.

Năm 2022, IDI đặt mục tiêu đạt 8.300 tỷ đồng doanh thu thuần và 900 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2022. Như vậy, cùng với kết quả quý 4, doanh thu và lợi nhuận cả năm 2022 của IDI không đạt mục tiêu đã đề ra.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/2, cổ phiếu IDI giảm 700 đồng về 12.100 đồng/cổ phiếu.


A.Vũ