CPI tháng 11 tăng cao nhất trong gần ba năm

29/11/2022 13:42 GMT+7
So với tháng 12/2021, CPI tháng 11 tăng 4,56%. So với cùng kỳ năm trước CPI tăng 4,37%, là mức cao nhất kể từ tháng 4/2019.

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo kinh tế tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2022. Theo đó, giá xăng dầu trong nước điều chỉnh theo giá thế giới, giá thuê nhà tăng do nhu cầu của người dân tăng cao là những nguyên nhân chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2022 tăng 0,39% so với tháng trước. So với tháng 12/2021, CPI tháng 11 tăng 4,56%. So với cùng kỳ năm trước CPI tăng 4,37%, là mức cao nhất kể từ tháng 4/2019.

Bình quân 11 tháng năm 2022, CPI tăng 3,02% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,38%.  

Trong mức tăng 0,39% của CPI tháng 11/2022 so với tháng trước có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và ba nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

Cụ thể, 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng gồm nhóm giao thông tăng cao nhất với 2,23%; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,97%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,26%.

Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,22%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác cùng mức tăng 0,22%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,21%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch cùng mức tăng 0,21% và nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,06%.

CPI tháng 11 tăng cao nhất trong gần ba năm - Ảnh 1.

Ba nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm trong tháng 11 gồm nhóm giáo dục giảm 0,63%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,07% và nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,02%. 

So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 11/2022 tăng 4,37%. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 10 nhóm tăng giá và 1 nhóm giảm giá. 

Các nhóm hàng tăng giá gồm nhóm giáo dục tăng cao nhất với 10,96%; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 5,96%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 5,23%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 4,98%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 3,54%; nhóm giao thông tăng 0,94%.

Bên cạnh đó, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tháng 11 tăng 2,61% so với cùng kỳ năm trước; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 2,24%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,53%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 3,08%.

Riêng nhóm bưu chính, viễn thông giảm 0,22% do giá phụ kiện điện thoại thông minh giảm.

So với tháng 12/2021, CPI tháng 11 tăng 4,56%, trong đó có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng nhóm bưu chính, viễn thông giảm 0,2%.

CPI tháng 11 tăng cao nhất trong gần ba năm - Ảnh 2.

Trong các nhóm tăng giá, nhóm giáo dục tháng 11/2022 tăng 11,44% so với tháng 12/2021; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 6,43%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 5,05%, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 4,93%; nhóm giao thông tháng 11/2022 tăng 2,7% so với tháng 12/2021.

Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra một số nguyên nhân làm CPI 11 tháng tăng. Cụ thể, giá xăng dầu được điều chỉnh 31 đợt, làm cho giá xăng A95 tăng 490 đồng/lít so với cuối năm 2021; xăng E5 tăng 120 đồng/lít; giá dầu diezen tăng 7.230 đồng/lít; dầu hỏa tăng 8.130 đồng/lít. Tính bình quân 11 tháng năm nay so với cùng kỳ năm trước, giá xăng dầu trong nước tăng 31,76%, tác động làm CPI chung tăng 1,14 điểm phần trăm.

Giá gas trong nước biến động theo giá gas thế giới, giá gas 11 tháng năm nay tăng 12,76% so với cùng kỳ năm trước, góp phần làm CPI chung tăng 0,19 điểm phần trăm.

Dịch COVID-19 được kiểm soát, nhu cầu ăn ngoài nhà hàng tăng nên giá ăn uống ngoài gia đình bình quân 11 tháng tăng 4,78% so với cùng kỳ năm trước, làm CPI chung tăng 0,41 điểm phần trăm.

Nhà ở và vật liệu xây dựng 11 tháng năm nay tăng 2,75% so với cùng kỳ năm trước do giá xi măng, sắt, thép, cát tăng theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào, tác động làm CPI chung tăng 0,52 điểm phần trăm.

Ngoài ra, giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu làm cho giá gạo 11 tháng tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, làm CPI chung tăng 0,03 điểm phần trăm.

Giá các mặt hàng thực phẩm 11 tháng năm 2022 tăng 1,32% so với cùng kỳ năm trước, làm CPI tăng 0,28 điểm phần trăm.

Giá dịch vụ giáo dục tăng 0,47% do một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng học phí năm học 2022-2023, làm CPI chung tăng 0,03 điểm phần trăm.

Bên cạnh đó, một số nguyên nhân làm giảm CPI trong 11 tháng năm 2022 như giá thịt lợn giảm 12,22% so với cùng kỳ năm trước, làm CPI chung giảm 0,41 điểm phần trăm do dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát và nguồn cung lợn đảm bảo.

Giá nhà ở thuê giảm 4,64% so với cùng kỳ năm trước, làm CPI chung giảm 0,02 điểm phần trăm, giá giảm chủ yếu trong các tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Giá bưu chính viễn thông giảm 0,38% so với cùng kỳ năm trước do giá điện thoại di động và dịch vụ sửa chữa điện thoại giảm.

Xuất siêu 10,6 tỷ USD 

Đồng thời, báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho hay tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng năm 2022 tăng 14,9% so với 11 tháng năm 2019 – năm trước khi xảy ra dịch Covid-19.

Mặc dù vậy, quy mô tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng năm 2022 chỉ đạt 82,5% quy mô của chỉ tiêu này nếu ước tính trong điều kiện bình thường không xảy ra dịch Covid-19 từ năm 2020 đến nay.

CPI tháng 11 tăng cao nhất trong gần ba năm - Ảnh 3.

Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Cùng với đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2022 ước đạt 342,21 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 331,61 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 11 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 10,6 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 0,6 tỷ USD).

Đồng thời, báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho hay tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng năm 2022 tăng 14,9% so với 11 tháng năm 2019 – năm trước khi xảy ra dịch Covid-19.

Mặc dù vậy, quy mô tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng năm 2022 chỉ đạt 82,5% quy mô của chỉ tiêu này nếu ước tính trong điều kiện bình thường không xảy ra dịch Covid-19 từ năm 2020 đến nay.

CPI tháng 11 tăng cao nhất trong gần ba năm - Ảnh 4.

Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Cùng với đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2022 ước đạt 342,21 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 331,61 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 11 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 10,6 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 0,6 tỷ USD).


A.Vũ (t/h)