Đà Nẵng ủy quyền cho quận, huyện quyết định hỗ trợ người dân bị thu hồi đất

19/04/2024 08:52 GMT+7
Lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành quyết định, ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện tự ra quyết định hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành quyết định ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện quyết định hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố đối với các nội dung cụ thể.

Trong đó, Chủ tịch UBND các quận huyện được quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi được quy định tại Điều 25, Nghị định số 47của Chính phủ.

Quyết định các mức bồi thường, hỗ trợ được quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm b khoản 3 Điều 33, khoản 3 và khoản 4 Điều 36, Điều 38, khoản 3 Điều 40 của Quyết định số 05/2021của UBND thành phố.

Đối với các dự án có tính đặc thù, đơn lẻ, UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết theo thẩm quyền.

Đà Nẵng ủy quyền cho quận, huyện quyết định hỗ trợ người dân bị thu hồi đất- Ảnh 2.

Đà Nẵng ủy quyền cho quận huyện quyết định hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất. Ảnh Lam Hàn

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định và có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024.

Trong năm 2024, thành phố Đà Nẵng dự kiến thực hiện giải phóng mặt bằng 106 dự án gồm 11.303 hồ sơ đền bù giải tỏa, trong đó, hoàn thành giải phóng mặt bằng 67 dự án gồm 5.228 hồ sơ,. Riêng UBND huyện Hòa Vang có số lượng hồ sơ lớn nhất với 3.160 hồ sơ.

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của thành phố Đà Nẵng là hơn 8.881 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31/1/2024, các chủ đầu tư, quản lý dự án và các đơn vị được giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản đã phân bổ chi tiết là hơn 7.293 tỷ đồng.

Tuy nhiên đến hết quý I/2024, tiến độ giải phòng mặt bằng của Đà Nẵng tại một số dự án vẫn chậm tiến độ. Vì vậy, việc lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận huyện tự quyết định hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất cũng là một trong những biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công các công trình, dự án.

Lam Hàn
Cùng chuyên mục