Dabaco (DBC) chỉ hoàn thành 4,4% kế hoạch lợi nhuận năm

31/01/2024 15:48 GMT+7
Doanh thu thuần của Dabaco trong năm 2023 giảm 3,8%, đạt 11.110 tỷ đồng. Lãi ròng của Dabaco gấp 4,9 lần so với năm 2022, đạt 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, Tập đoàn Dabaco Việt Nam chỉ hoàn thành 4,4% so với kế hoạch lãi 569 tỷ đồng trong năm 2023.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC) cho quý IV/2023, doanh thu thuần của DBC đạt 2.613 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cũng tăng 3,8%, lên mức 2.372 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp của DBC ở mức 241 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 65 tỷ đồng.

Trong quý IV/2023, chi phí tài chính của doanh nghiệp gấp 1,4 lần, đạt 70,4 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng tới 51% lên 107,2 tỷ đồng (tăng 51%). Khoản thu nhập khác giảm 53%, chỉ còn 17,8 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 6,4 tỷ đồng, tăng 230 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Nói về kết quả này, DBC cho biết:

Thứ nhất , giá nguyên liệu chính sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu cũng như giá nông sản trong nước giảm, theo đó giá thành sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm. Nhờ đó, các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đều có lãi và lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước.

Thứ hai, tình hình chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh trên đàn gia súc vẫn bùng phát ở nhiều địa phương trong cả nước, nhu cầu tiêu dùng giảm.

Thứ ba, giá lợn hơi giảm trong một thời gian dài dẫn tới kết quả chăn nuôi của các công ty lợn giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Cuối cùng, DBC cũng cho biết thêm hoạt động sản xuất kinh doanh của khối các công ty thương mại dịch vụ như công ty dầu thực vật hoạt động có lãi và lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần của Dabaco trong năm 2023 giảm 3,8%, đạt 11.110 tỷ đồng. Lãi ròng của Dabaco gấp 4,9 lần so với năm 2022, đạt 25 tỷ đồng. Với kết quả này, Tập đoàn Dabaco Việt Nam chỉ hoàn thành 4,4% so với kế hoạch lãi 569 tỷ đồng trong năm 2023.

Tài sản của DBC tăng nhẹ 0,2% đạt 13.011 tỷ đồng vào cuối năm 2023. Nợ của doanh nghiệp tăng nhẹ 0,1%, đạt 8.345 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn tăng 30%, lên mức 4.840 tỷ đồng và nợ dài hạn tăng 15%, lên mức 1.026 tỷ đồng.

Khoản phải trả người bán giảm, và người mua trả tiền trước ngắn hạn cũng giảm, nhưng báo cáo tài chính không cung cấp thông tin chi tiết về các khoản này.

Liên quan đến DBC, bà Nguyễn Thị Tân Hoà, con gái của ông Nguyễn Như So - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dabaco Việt Nam, đã đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu DBC để giảm sở hữu từ 5.384.977 cổ phiếu (chiếm 2,23% vốn điều lệ) xuống còn 4.384.977 cổ phiếu (chiếm 1,8% vốn điều lệ). Giao dịch dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 11/1 đến ngày 7/2/2024. Bà Hòa cho biết lý do của quyết định này nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân của bản thân.

Theo dữ liệu thống kê, tính đến ngày 30/6/2023, gia đình ông Nguyễn Như So có tổng cộng 6 thành viên sở hữu cổ phiếu DBC trực tiếp. Trong đó, ông Nguyễn Như So sở hữu 24,16% vốn điều lệ; con gái Nguyễn Thị Tân Hòa sở hữu 2,23% vốn điều lệ; con gái Nguyễn Thu Hiền sở hữu 1,15% vốn điều lệ; con gái Nguyễn Hà Chi sở hữu 0,96% vốn điều lệ. Ngoài ra, em trai Nguyễn Văn Chuyện sở hữu 224 cổ phiếu và em trai Nguyễn Văn Khương sở hữu 149 cổ phiếu DBC.

Đóng cửa phiên giao dịch 31/1, cổ phiếu DBC giảm 2,41% xuống 26.350 đồng/cp.

O.L
Cùng chuyên mục