Đất Bắc Vân Phong được phép giao dịch trở lại sau gần 1 năm 'đóng băng'

04/05/2019 09:43 GMT+7
UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất chấm dứt hiệu lực Văn bản 4391 về tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh, đồng thời yêu cầu các ban ngành thường xuyên theo dõi tình hình biến động đất đai trên địa bàn.

Đất Bắc Vân Phong được giao dịch trở lại sau gần 1 năm "đóng băng". 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ra thông báo kết luận của Chủ tịch tỉnh Lê Đức Vinh về việc giải quyết vướng mắc khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà quyết định chấm dứt hiệu lực Văn bản số 4391 được ban hành ngày 9/5/2018 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND huyện Vạn Ninh và Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong giải quyết các hồ sơ đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh theo đúng trình tự pháp luật. Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hiệu lực của văn bản 4391.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các sở ngành, công an, UBND huyện Vạn Ninh thường xuyên theo dõi tình hình biến động đất đai để tham mưu cho UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, giải quyết, tránh tình trạng đầu cơ đất đai như thời gian qua.

Cuối năm 2017, khi có thông tin về Vạn Ninh được chọn để xây dựng Khu hành chính kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, giá đất tại địa phương này lên cơn sốt. Ngày 9/5/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Công văn 4391 về việc tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất tại khu vực quy hoạch xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong.

(Người đồng hành)