Đất Xanh: Trình kế hoạch lãi ròng 1.350 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2020

08/06/2021 08:41 GMT+7
CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) vừa công bố tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021, đại hội dự kiến tổ chức ngày 26/6 tại TP. HCM.

Về kết quả kinh doanh, năm 2020 DXG ghi nhận doanh thu đạt 2.891 tỷ đồng, bằng 59% so với kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế là âm 496 tỷ đồng so với kế hoạch là 1.034 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính 2020, doanh nghiệp đã không hoàn thành kế hoạch năm.

Với lợi nhuận âm trong năm tài chính, Đất Xanh trình cổ đông không chia cổ tức năm 2020. Được biết, tại Đại hội cổ đông năm 2020, DXG dự kiến trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 20%.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2021, DXG đặt chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 9.000 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần mức thực hiện năm 2020 và lãi ròng 1.350 tỷ đồng. Trên cơ sở này, Đất Xanh dự kiến chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 20%.

Đất xanh trình kế hoạch lãi ròng 1.350 tỷ đồng, đề xuất không chia cổ tức năm 2020 - Ảnh 1.

Đất xanh trình kế hoạch lãi ròng 1.350 tỷ đồng trong năm 2021

Bên cạnh đó, DXG trình cổ đông kế hoạch phát hành thêm 7 triệu cổ phiếu ESOP năm 2021 cho cán bộ nhân viên Công ty, tương ứng 1,35% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Điểm đáng lưu ý, doanh nghiệp sẽ dùng nguồn vốn chủ sở hưu để phát hành thưởng cho nhân viên, số tiền dự kiến thu về là 0 đồng.

Ngoài ra, DXG cũng lên kế hoạch phát hành 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ, chiếm 38,59% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, giá phát hành dự kiến chiết khấu tới 20% bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu DXG trong 20 phiên giao dịch gần nhất trước thời điểm quyết định giá. Mục đích phát hành để huy động vốn, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý I/2020 của DXG cho biết, doanh thu thuần quý I/2021 đạt hơn 2.953 tỷ đồng, cao gấp 4,9 lần cùng kỳ năm 2020. Trừ đi giá vốn và các loại chi phí, Đất Xanh báo lãi sau thuế quý I đạt gần 712 tỷ đồng, cao gấp gần 7,6 lần lợi nhuận quý I/2020. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 531 tỷ đồng.Q.D