Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) báo lãi giảm 95,2%, trữ tiền tăng vọt

21/01/2023 10:39 GMT+7
Trong quý 4, NT2 báo lãi đạt gần 5,8 tỷ đồng, giảm sâu tới 95,2% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HoSE: NT2) vừa công bố bctc riêng quý 4/2022 và lũy kế cả năm. Doanh thu trong kỳ ghi nhận 1.923,1 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên giá vốn cũng tăng khá mạnh lên tới 1.838 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp giảm 43,4% so với cùng kỳ, xuống 84,81 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng 367,1% so với cùng kỳ, lên 18,73 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 132,9%, tương ứng tăng thêm 5,82 tỷ đồng lên 10,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 283,9%.

Kết quả, NT2 báo lãi quý 4 đạt gần 5,8 tỷ đồng, giảm sâu tới 95,2% so với cùng kỳ năm trước.

Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) báo lãi giảm 95,2%, trữ tiền tăng vọt - Ảnh 1.

BCTC của Nt2

Luỹ kế năm 2022, NT2 ghi nhận doanh thu đạt 8.785,96 tỷ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 729,32 tỷ đồng, tăng 36,6% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty có thuyết minh chi phí quản lý doanh nghiệp tăng chủ yếu do ghi nhận chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi là 239,6 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 thuyết minh dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi được trích lập đối với các khoản nợ phải thu tiền điện của Công ty mua bán Điện theo quy định tại Hợp đồng mua bán điện số 07/2012/HĐ-NMĐ-NT2 ngày 6/7/2012 giữa CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 và Công ty mua bán Điện và các hợp đồng sửa đổi bổ sung.

Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 8.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 468 tỷ đồng. Như vậy, NT2 đã hoàn thành 155,8% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 tăng 10% so với đầu năm lên 7.285,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 2.809,1 tỷ đồng, chiếm 38,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.711,1 tỷ đồng, chiếm 37,2% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 1.333,3 tỷ đồng, chiếm 18,3% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 899,9 lần so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.331,82 tỷ đồng lên 1.333,3 tỷ đồng (đầu năm chỉ sở hữu 1,48 tỷ đồng). Trong đó, chủ yếu là 949 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng; 382,03 tỷ đồng các khoản tương đương tiền…

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/1, cổ phiếu NT2 đứng giá tham chiếu 28.450 đồng/cổ phiếu.


A.V