Đầu tư Điện lực 3 (PIC) báo lãi khủng quý II, tăng 808% so với cùng kỳ

06/07/2022 09:19 GMT+7
Kết thúc quý II/2022, Đầu tư Điện lực 3 (HNX: PIC) báo lãi sau thuế đạt 11,7 tỷ đồng, gấp 9 lần (tăng 808%) so với cùng kỳ năm 2021.

Công ty CP Đầu tư Điện lực 3 (HNX: PIC) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý II/2022 với doanh thu thuần đạt 33,7 tỷ đồng, tăng 72,6% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn bán hàng kỳ này tăng 22% lên 15,9 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 17,8 tỷ đồng, tăng 173% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính kỳ này tăng 49% lên 593,8 triệu đồng, trong khi chi phí lãi vay giảm 15,6%. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 29,7% lên hơn 3 tỷ đồng.

Kết thúc quý II/2022, PIC báo lãi sau thuế đạt 11,7 tỷ đồng, gấp 9 lần (tăng 808%) so với cùng kỳ năm 2021.

Đầu tư Điện lực 3 (PIC) báo lãi khủng quý II, tăng 808% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính quý II/2022 của PIC.

Lũy kế 6 tháng đầu năm ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 70 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoài. Lợi nhuận sau thuế đạt 27,7 tỷ đồng, tăng 63% so với 6 tháng năm 2021.

Tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản của PIC giảm nhẹ gần 2% xuống 525 tỷ đồng, trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 41 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm; các khoản phỉa thu ngắn hạn giảm 54% xuống hơn 11 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm 20% xuống 132,5 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính dài hạn chiếm 93% đạt 123,2 tỷ đồng, giảm 12,3% so với đầu năm.

Liên quan đến PIC, ngày 2/8 tới đây, PIC sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiề tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu nhận được 800 đồng).

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 5/7, cổ phiếu PIC giao dịch ở giá 12.600 đồng/cp.


Ong Lý