Đầu tư Hải Phát (HPX) dự trình lãi đi lùi, "hứa" sẽ công bố BCTC đúng hạn trong năm 2024

06/03/2024 06:05 GMT+7
Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm.

Hội đồng quản trị Hải Phát vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 2.800 tỷ đồng, tăng 65% so với năm trước và là mức cao nhất trong 5 năm qua (kể từ 2020). Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 22% xuống 105 tỷ đồng. 

Đầu tư Hải Phát (HPX) dự trình lãi đi lùi, "hứa" sẽ công bố BCTC đúng hạn trong năm 2024- Ảnh 1.

Chỉ tiêu kế hoach kinh doanh chính năm 2024

Về kế hoạch kinh doanh ở Công ty mẹ, doanh thu dự kiến đạt 2.223 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 69 tỷ và kế hoạch tỷ lệ chia cổ tức là 5%.

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2023, Hải Phát ghi nhận đạt gần 1.700 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 4% so với kết quả thực hiện được năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 134 tỷ đồng, giảm 9%. So với kế hoạch lợi nhuận sau thuế tối thiểu 120 tỷ đồng được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua, Công ty đã vượt gần 12% kế hoạch này.

Đạt được kết quả trên chủ yếu vì trong quý IV/2023, Hải Phát đạt 71 tỷ đồng lãi ròng - gấp gần 4 lần cùng kỳ nhờ bán công ty con - Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang và bàn giao nhà cho người mua.

 "Ngấm đòn" cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, Hải Phát hứa sẽ phát hành và công bố BCTC đúng hạn trong 2024

Đối với các nhiệm vụ chính trong 2024, Hải Phát cho biết sẽ tập trung cân đối dòng tiền, thu xếp vốn để thực hiện các dự án; cân đối nguồn để nộp thuế, trả nợ gốc và lãi các trái chủ để gia hạn các gói trái phiếu, tín dụng. 

Ngoài ra, Công ty sẽ phát hành và công bố BCTC đúng thời hạn quy định; cơ cấu lại tỷ lệ tại các công ty con, công ty liên kết. 

Trước đó, từ cuối tháng 8/2023, HPX tới tấp công bố các BCTC kiểm toán 2022; BCTC riêng, hợp nhất quý 1-2/2023; BCTC riêng, hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2023.

Mặc dù Công ty đã hoàn thành các nghĩa vụ công bố thông tin nhưng vẫn quá thời gian quy định nên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã quyết định chuyển cổ phiếu HPX từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 18/9/2023.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/3, giá cổ phiếu HPX hiện đang ở mức 5.460 đồng/cổ phiếu.

Ở một diễn biến khác, ngày 18/3 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để Hải Phát chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đại hội dự kiến tổ chức vào 26/4/2024. Địa điểm và nội dung họp hiện chưa được Công ty công bố.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục