Thuận Phước (THP): Chi phí cước biển tăng cao khiến lãi ròng giảm 50% trong quý II/2021

24/07/2021 06:38 GMT+7
CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (UPCoM: THP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần tăng 59%, lên 777 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tăng cao khiến doanh nghiệp chỉ lãi 10 tỷ đồng, giảm 50%.

Phía THP cho biết, lợi nhuận trong kỳ giảm do chi phí cước biển tăng gấp 4 lần, lên mức 35 tỷ đồng so với cùng kỳ. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, THP ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.315 tỷ đồng, tăng 47%. Lãi ròng đạt 20 tỷ đồng, giảm 20%.

Năm 2021, THP đặt kế hoạch doanh thu đạt 3.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16 tỷ đồng. Với kết quả này doanh nghiệp đã thực hiện được 40% kế hoạch doanh thu và vượt 26% chỉ tiêu lợi nhuận.

Thuận Phước (THP): Chi phí cước biển tăng cao khiến lãi ròng giảm 50%, về mức 10 tỷ đồng trong quý II/2021  - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính doanh nghiệp trong kỳ.

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng tài sản THP có hơn 117 tỷ đồng, giảm 8 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh nghiệp hiện có 14,3 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và 5 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.

Hàng tồn kho tăng gấp đôi so với đầu năm, lên 572 tỷ đồng. Chiếm chủ yếu là nguyên liệu, vật liệu và thành phẩm. Ngoài ra còn 326 tỷ đồng chi phí dở dang xây dựng tại nhà máy Tiền Giang (312 tỷ đồng) và vùng nuôi Huế (14 tỷ đồng).

Nợ phải trả của THP tăng gần 400 tỷ đồng từ đầu năm, lên 1.227 tỷ đồng. Trong khi đó vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp chỉ 343 tỷ đồng. Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu 3,5 lần.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng gáp đôi, từ 471 tỷ đồng lên 860 tỷ đồng. Đây có thể là lý do khiến chi phí tài chính doanh nghiệp tăng mạnh trong kỳ.

 

Quang Dân