Dệt Phong Phú (PPH) Quý 3 lãi 62,8 tỷ đồng, cao gấp 4 so với cùng kỳ

28/10/2022 12:37 GMT+7
Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (UpCOM: PPH) vừa công bố BCTC quý 3/2022 trong đó lãi tăng vọt gấp 4 lần so với cùng kỳ.

Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (UpCOM: PPH) vừa công bố BCTC quý 3/2022 và luỹ kế 9 tháng 2022.

Theo đó, riêng quý 3/2022 doanh thu thuần đạt 417 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cũng tăng 15% lên 337 tỷ đồng; chi phí tài chính cũng tăng vọt 4,5 lần so với cùng kỳ lên 45 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 36% lên 15 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 32% lên 53 tỷ đồng; tuy nhiên lãi trong công ty liên kết, liên doanh tăng vọt 13 lần lên 92 tỷ, nên trong quý 3/2022, PPH báo lãi sau thuế gần 63 tỷ đồng, tăng gần gấp 4 lần so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 1.314 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 386 tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm 2021. Kết thúc quý 3/2022, tổng tài sản của Dệt Phong Phú giảm 5% còn 3.543 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả ngắn hạn là 711 tỷ đồng, giảm 25% so với đầu năm, nợ dài hạn là 837 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu là 1.993 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm.

Dệt Phong Phú (PPH) Quý 3 lãi 62,8 tỷ đồng, cao gấp 4 so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (UpCOM: PPH) vừa công bố BCTC quý 3/2022 và luỹ kế 9 tháng 2022.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 diễn ra hồi tháng 5, Tổng công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 2.260 tỷ đồng, doanh thu Tổng công ty mẹ 1.700 tỷ đồng; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 380 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ 280 tỷ đồng, cổ tức 18-20%. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, PPH đạt 58% kế hoạch năm về doanh thu thuần, và vượt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2% đạt 388 tỷ đồng.

Trong phiên sáng 28/10, cổ phiếu PPH dao động trong khoảng từ 23.500 đến 24.000 đồng/cp.

H.T