ĐHĐCĐ Bông Bạch Tuyết: Lên mục tiêu lãi 5,5 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2022

26/05/2023 12:16 GMT+7
Ngày 25/5 vừa qua, Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (UpCOM: BBT) vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với nhiều nội dung được thông qua.

Cụ thể, Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu bán hàng và dịch vụ dự kiến đạt 184,4 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 5,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,5% và hơn 3 lần so với thực hiện năm trước.

ĐHĐCĐ Bông Bạch Tuyết: Không thực hiện chia cổ tức năm 2022 - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023

ĐHĐCĐ Bông Bạch Tuyết: Không thực hiện chia cổ tức năm 2022 - Ảnh 2.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Công ty quyết định không trích lập các quỹ và chia cổ tức. Toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế năm 2022 ( trên 1,4 tỷ đồng) sẽ dùng để bù đắp lỗ lũy kế.

Ngoài ra, Bông Bạch Tuyết cũng thông báo lại việc phát sinh khoản truy thu và phạt thuế sau kiểm tra thuế thời kỳ năm 2015-2017.

Cụ thể, công ty bị phạt gần 402 triệu đồng do đã có hành vi vi phạm khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Đồng thời, Bông Bạch Tuyết còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả gồm: gần 2,97 tỷ đồng là số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, hơn 8,4 triệu đồng thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp thuế hơn 1,7 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền phải nộp lên tới 5,1 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ Bông Bạch Tuyết: Không thực hiện chia cổ tức năm 2022 - Ảnh 3.

Tồng tiền thuế phải nộp phạt

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 26/5, giá cổ phiếu BBT vẫn đang đứng nguyên ở mức tham chiếu 8.500 đồng/ cổ phiếu.

Phương Thảo