ĐHĐCĐ Tài chính Hoàng Huy (TCH): Dự kiến mua thêm 45 triệu cổ phiếu CRV; kế hoạch tăng trưởng 48%

06/07/2022 15:53 GMT+7
Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Năm 2021, Tài chính Hoàng Huy ghi nhận doanh thu đạt 2.756 tỷ đồng, đạt 68,9% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 816,2 tỷ đồng, đạt 63,5% so với kế hoạch đề ra. Trong năm Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%, thưởng cổ phiếu tỷ lệ 25:2. Năm 2021, đại hội thông qua chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu nhận được 300 đồng).

Năm 2022, Tài chính Hoàng Huy cho biết, ngoài mảng kinh doanh xe ô tô, công ty đang tập trung nguồn lực để thực hiện đầu tư đồng loạt các dự án bất động sản tại Hà Nội và TP. Hải Phòng.

ĐHĐCĐ Tài chính Hoàng Huy (TCH): Dự kiến mua thêm 45 triệu cổ phiếu CRV; kế hoạch tăng trưởng 48% - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh của TCH.

Năm nay, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 609,3 tỷ đồng lần lượt tăng 9% và 48% so với thực hiện năm 2021.

Hội đồng quản trị TCH cũng đã thông qua nghị quyết vay tối đa Công ty CP Phát triển Nhà Đại Lộc với số tiền 300 tỷ đồng trong kỳ hạn 6 tháng, có thể trả nợ trước hạn, các bên có thể gia hạn thông qua việc ký kết phụ lục hợp đồng.

Khoản vay trên có lãi suất 6,5%/năm với mục đích nộp tiền sử dụng đất cho dự án của TCH. Quá trình giải ngân cho vay có thể chia thành nhiều đợt.

Đồng thời, HĐQT công ty cũng thông qua chủ trương nhận bảo lãnh thanh toán của công ty Nhà Đại Lộc trong giao dịch tín dụng với ngân hàng thương mại, giá trị tối đa là 700 tỷ đồng.

HĐQT của TCH cũng đã thông qua nghị quyết về việc các hợp đồng tiền gửi của Nhà Đại Lộc sẽ chuyển nhượng cho CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV (cũng là thành viên của TCH) tại các ngân hàng TPBank, Techcombank, Sacombank va MSB với tổng số tiền hơn 524 tỷ đồng.

Hiện Hoàng Huy đã và đang triển khai việc chuyển nhượng hượng một phần dự án Hoang Huy Commerce (tòa H1) cho Nhà Đại Lộc.

Bên cạnh đó Tài Chính Hoàng Huy cũng chuyển nhượng 106,5 tỷ đồng sở hữu tại Công ty CP Xây dựng Đại Thịnh Vượng, và 182 tỷ đồng sở hữu Công ty CP Phát triển Nhà Đại Lộc (chiếm 99,99%) sang cho công ty con - Công ty CP Tập đoàn Bất động sản CRV.

Ngoài ra, Tài chính Hoàng Huy cũng thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Tập đoàn Bất động sản CRV. Hiện TCH đang sở hữu 38,09%, TCH và các tổ chức có liên quan (Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Hoàng Huy và Công ty CP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang) đang sở hữu 538,4 triệu cp CRV, tương đương tỷ lệ 81,67%.

TCH dự kiến mua thêm 45 triệu cổ phiếu CRV. Thời gian thực hiện trong năm tài chính 2022 (1/4/2022-31/3/2023).

Theo chủ trương đã thông qua, TCH đang thực hiện cao điểm hoạt động kinh doanh cốt lõi kinh doanh xe ô tô và đầu tư dự án bất động sản có quy mô lớn nên có nhu cầu vốn lớn. Khi đó, Công ty con - Bất động sản CRV có nguồn tiề nhàn rỗi, trong thời gian chờ nhận dự án, nhận chuyển nhượng dự án, TCH dã thực hiện vay vốn từ CRV. Việc thực hiện vay là tín chấp, không có tài sản đảm bảo thông qua việc ký kết nhiều hợp đồng theo từng giai đoạn với giá trị vay và lãi suất phù hợp với mặt bằng lãi suất trên thị trường. Các chủ trương này đã thông qua từ năm 2020 trở về trước. Tại ngày 31/3/2022, số dư nợ gốc còn lại 486,8 tỷ đồng.

Hiện CRV có chủ trương thu hồi khoản vay để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nên đã thông báo TCH hoàn tất khoản vay này. Công ty xác nhận kế hoạch sẽ hoàn thành không muộn hơn 30/9/2022.


Ong Lý