Diamond Properties giảm sở hữu tại Novaland xuống 10,35%, con gái ông Bùi Thành Nhơn muốn mua vào gần 3,5 triệu cổ phiếu NVL

01/06/2023 18:16 GMT+7
Công ty Cổ phần Diamond Properties báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL)

 Cụ thể, Diamond Properties đã bán gần 84.000 cổ phiếu NVL từ ngày 25/5 - 31/5. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của đơn vị này tại NVL giảm về 10,35% vốn điều lệ, tương ứng hơn 202 triệu cổ phiếu.

Một tổ chức khác có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT là NovaGroup, sau khi vừa bán 12 triệu cổ phiếu, NovaGroup tiếp tục muốn bán thêm 69,6 triệu cổ phiếu NVL nhằm cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu các khoản nợ.

Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 10/5 – 8/6, bằng phương pháp khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Nếu thành công, NovaGroup sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 24,896% vốn điều lệ công ty, tương đương hơn 485 triệu cổ phiếu.

Trong khi đó, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, con gái ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland vừa đăng ký mua vào 3,45 triệu cổ phiếu NVL trong khoảng thời gian từ 2/6-30/6 với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, bà Quỳnh sẽ tăng sở hữu từ 21,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,11%) lên 25 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,287%).

Về kết quả kinh doanh quý I/2023, NVL ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 604 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ năm 2022; lỗ sau thuế hơn 410 tỷ đồng, cùng kỳ lãi gần 1.046 tỷ đồng.

Novaland cũng vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức vào ngày 22/6 tới.

Novaland dự trình kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần dự kiến giảm 1.619 tỷ xuống còn 9.531 tỷ đồng (tương đương giảm hơn 14% so với kết quả thực hiện năm 2022). Đặc biệt, Công ty dự trình lợi nhuận sau thuế giảm mạnh hơn 90%, từ 2.181 tỷ xuống còn vỏn vẹn 214 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/6, cổ phiếu NVL tăng 2,96% lên 13.900 đồng/cp.


O.L