Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài tạm ứng cổ tức 20% lần 1 năm 2021

30/06/2021 19:46 GMT+7
Hội đồng Quản trị CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (HOSE: NCT) vừa thông qua Nghị quyết về việc chi trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2021.

Cụ thể, HĐQT NCT nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2021 với tỷ lệ chi trả 20% mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng). Hình thức chi trả 100% tiền mặt. Như vậy, tổng số tiền chi trả cổ tức đạt xấp xỉ 52,3 tỷ đồng, thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 12/8/2021.

Năm 2021, NCT đặt kế hoạch với mức sản lượng 332.000 tấn, doanh thu là 705 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 1,2% so với thực hiện năm 2020.Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 258 tỷ đồng và 207 tỷ đồng, đi ngang với năm 2020. Tỷ lệ trả cổ tức 75%.

Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài tạm ứng cổ tức 20% lần 1 năm 2021 - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh NCT năm 2021. Nguồn: NCT

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý I/2021 của NCT ghi nhận doanh thu thuần đạt 166 tỷ đồng,  tăng nhẹ 5% so với cùng kì năm 2020. Tuy nhiên, lãi sau thuế chỉ đạt 51 tỷ đồng, giảm 6%.

Tính tại ngày 31/3/2021, tổng tài sản NCT đạt 523 tỷ đồng, tăng 20 tỷ đồng so với đầu năm 2021. Nợ phải trả giảm 33%, về mức 62 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/06/2021, cổ phiếu NCT hiện đang giao dịch ở mức 71.000 đồng/cp.


Q.D