Điện Gia Lai (GEG) sắp trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tăng vốn lên hơn 4.000 tỷ đồng

01/06/2023 13:18 GMT+7
Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (HoSE: GEG) vừa đưa ra thông báo về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông năm 2022.

Theo đó, tỷ lệ chi trả là 6% (cứ 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 6 cổ phiếu). Như vậy, Công ty sẽ phát hành thêm hơn 19 triệu cổ phiếu cho đợt chi trả cổ tức lần này. 

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến đạt 193,2 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận. 

Sau khi hoàn tất trả cổ tức đợt này, vốn điều lệ của GEG dự kiến sẽ được tăng từ 3.861 tỷ đồng lên 4.054 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý I/2023 vừa được doanh nghiệp công bố, GEG ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 548,5 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Do giá vốn tăng 6%, lên hơn 235 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 10% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 313 tỷ đồng.

Điện Gia Lai (GEG) chốt phương thức trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 6% - Ảnh 1.

Báo cáo quý 1/2023. Ảnh BCTC GEG.

Công ty ghi nhận lợi sau thuế 103,7 tỷ đồng, giảm 40% so với quý I năm trước.

Giải thích về nguyên nhân của bức tranh kinh doanh sụt giảm trong ba tháng đầu năm, GEG cho biết: lợi nhuận quý này giảm chủ yếu của mức giảm trên từ việc doanh thu bán điện giảm, trong khi giá vốn tăng. Ngoài ra, chi phí lãi vay tăng mạnh vì nợ vay tăng và lãi suất ngân hàng điều chỉnh tăng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, GEG đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.918 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 155 tỷ đồng. Với kết quả trên, GEG đã hoàn thành 19% mục tiêu doanh thu và 67% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 16.498 tỷ đồng, giảm 3% so với hồi đầu năm. Trong đó, GEG còn hơn 99,3 tỷ đồng tiền mặt và 222,3 tỷ đồng tương đương tiền. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 8,2%, lên 811,2 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho giảm còn gần 154 tỷ đồng.

Khánh Ly