Điện Miền Trung (SEB) năm 2020 đạt 111 tỷ đồng lợi nhuận vượt 24% kế hoạch năm

18/01/2021 09:50 GMT+7
Năm 2021, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (HNX: SEB) thống nhất phương án lợi nhuận sau thuế 86,73 tỷ đồng, thấp hơn kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

Hội đồng quản trị của SEB đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020. Theo đó, trong năm 2020, hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh đều vượt xa kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm trong năm đạt 136,96 triệu Kwh, vượt 24,5% kế hoạch năm; doanh thu đạt 177 tỷ đồng, vượt 13,84% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 110,79 tỷ đồng, vượt 23,87% kế hoạch năm.

Điện Miền Trung (SEB) năm 2020 đạt 111 tỷ đồng lợi nhuận vượt 24% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh năm 2020 của SEB

SEB cũng đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với chỉ tiêu sản lượng điện thương phẩm bằng kế hoạch đã đề ra của năm 2020 với 110 triệu kwh, doanh thu 150,27 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 86,7 tỷ đồng, thấp hơn kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Trong năm 2020, SEB đã tạm ứng cổ tức năm 2020 trong 3 đợt với tỷ lệ lần lượt 16%, 8% và 9%. Hiện cổ phiếu SEB đang giao dịch quanh mức giá 38.000 đồng/cổ phiếu và thanh khoản khá thấp.

Thanh Giang