Doanh thu bán lúa gạo tăng vọt nhưng Lộc Trời (LTG) vẫn không đạt mục tiêu năm 2023

28/01/2024 17:30 GMT+7
Lợi nhuận sau thuế cả năm 2023 giảm 35,6% so với năm 2022, đạt 265 tỷ đồng. Với kết quả này, Lộc Trời mới chỉ thực hiện được 64% kế hoạch lãi đề ra trong năm 2023.

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố tình hình kinh doanh hợp nhất trong quý IV/2023 và tổng kết cả năm 2023. Trong quý IV/2023, doanh thu thuần của công ty đạt 5.820 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm 2022. Giá vốn hàng bán đạt 4.297 tỷ đồng, tăng 84,5%, và lợi nhuận gộp đạt 1.522,5 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm 18,6% xuống còn 111,4 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính lại gấp 2,3 lần, ở mức 310,4 tỷ đồng. Công ty ghi nhận lỗ từ công ty liên kết lên đến gần 14 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 83% lên 525,2 tỷ đồng, và chi phí quản lý doanh nghiệp gấp 4 lần, đạt 424,3 tỷ đồng.

Kết quả cuối kỳ, Lộc Trời báo lãi sau thuế đạt 247,8 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng cộng cả năm 2023, LTG ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 16.068,6 tỷ đồng, tăng 37,4%. Lợi nhuận sau thuế giảm 35,6% so với năm 2022, đạt 265 tỷ đồng. Với kết quả này, Lộc Trời mới chỉ thực hiện được 64% kế hoạch lãi đề ra trong năm 2023.

Trong cấu trúc doanh thu năm 2023, doanh thu từ lương thực - lúa gạo đạt 11.232,7 tỷ đồng, tăng 74,7%, mảng hạt giống tăng 7,4% lên hơn 713 tỷ đồng. Mảng thuốc bảo vệ thực vật giảm nhẹ xuống 4.218 tỷ đồng, mảng bao bì đạt 120 tỷ đồng, mảng xây dựng và các mảng khác giảm nhẹ xuống hơn 230 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2023, tổng tài sản của Lộc Trời đạt hơn 11.710 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 38,7%, xuống 490,3 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn khách hàng tăng lên 6.476,3 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm 4,7%, xuống 1.970 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 50,5% lên 8.395,8 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn với 8.307 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả người bán ngắn hạn đạt 1.054 tỷ đồng, gấp đôi so với đầu năm. Nợ vay ngắn hạn tăng 66,2%, đạt 6.227 tỷ đồng. Nợ dài hạn giảm 18,9%, xuống hơn 80 tỷ đồng.

O.L
Cùng chuyên mục